Cyflwyno Medal T.H. Parry-Williams i Jennifer Maloney

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Fore Mawrth ar lwyfan pafiliwn y Brifwyl, fe gafodd Medal Goffa Syr T.H. Parry-Williams ei chyflwyno i Jennifer Maloney o Landybie, Sir Gâr.

Mae Jennifer Maloney yn adnabyddus i genedlaethau o Eisteddfodwyr ardal Sir Gâr, ac mae'n dal i weithio i hybu'r iaith a diwylliant Cymraeg yn yr ardal.

Roedd yn gyfrifol am sefydlu Aelwyd Penrhyd bron i 40 mlynedd yn ôl yn 1976, ac mae'r aelwyd yn parhau i fynd o nerth i nerth, gyda mwy na 70 o blant lleol o 4 oed hyd at 19 oed yn mynychu'n rheolaidd.

Mae Medal Goffa Syr T.H. Parry-Williams yn cael ei chyflwyno i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad gwirfoddol yn eu hardal leol, gyda phwyslais arbennig ar weithio gyda phobl ifanc.

R. Alun Evans - Llywydd yr Ŵyl eleni - oedd yn arwain y seremoni, a chafwyd perfformiad gan aelodau Aelwyd Penrhyd, cyn cyflwyno'r fedal.

Roedd y dorf ar ei thraed i longyfarch Ms Maloney ar ei champ.

Disgrifiad,
Seremoni Cyflwyno Medal Syr T H Parry-Williams / Sir T H Parry-Williams Memorial Medal ceremony

Pynciau Cysylltiedig