Lluniau'r Steddfod: Dydd Mawrth // The National Eisteddfod: Tuesday's Pictures

Published
Pynciau Cysylltiedig

Diwrnod llawn cystadlu a chynnwrf, a diwrnod cyflwyno Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau. Dyma rai o uchafbwyntiau'r dydd Mawrth mewn lluniau:

After a full day of competing at the National Eisteddfod of Montgomeryshire and the Marches, here are some of Tuesday'shighlights in pictures. For more on the Eisteddfod, including a live video feed from the main stage with English commentary, visit our special Eisteddfod website.

image captionDaeth Mari Lisa nôl i fro'i chynefin i gipio Gwobr Goffa Daniel Owen am lunio nofel heb fod yn llai na 50,000 o eiriau // Mari Lisa, who has roots in the Eisteddfod area, was back on home soil to claim this year's Daniel Owen Memorial Prize.
image captionCôr Hen Nodiant yn cael ymarfer bach cyflym yn un o bebyll y Maes // Hen Nodiant Choir have a quick practice session in one of the tents
image captionUn o ddarnau'r Lle Celf: Cyfres y Groes Goch gan Ruth Harries // A piece from the arts pavilion: The Red Cross Series, by Ruth Harries
image captionTwm Morys ac Idris Morris Jones oedd yn sgwrsio yn y Tŷ Gwerin heddiw // The bard and musician Twm Morys in a Q&A with musician and broadcaster Idris Morris Jones at the folk tent today
image caption"Ma 'da fi fy nhocyn a fi'n barod am unrhywbeth!" // "I've got my ticket and I'm ready for anything!"
image captionCafodd rhai groeso cynnes i'r Eisteddfod gan Sali Mali a Superted wrth gyrraedd heddiw // Some lucky people were welcomed to the Eisteddfod by Sali Mali and Superted
image caption"Tawelwch plîs, pob chware teg!" // The audience transfixed during a performance in the pavilion
image captionMaureen Preen (ar y dde), gydag Olwen Davies (canol) a Gwenno Jones, yn nyddu ar stondin Amgueddfa Cymru // Maureen Preen (right), with Olwen Davies (centre) and Gwenno Jones spinning a yarn on the National Museum of Wales stand
image captionRyland Teifi a'r cerddor Gwyddelig Evan Grace yn perfformio a sgwrsio yn y Tŷ Gwerin // Ryland Teifi and the Irish musician Evan Grace chat and sing in the folk tent
image captionMae'r Fari Lwyd siwr o fod wedi'i drysu gan y tywydd - mae'n credu fod hi'n Nos Galan // The traditional way to celebrate the Welsh new year is by having this charming creature affectionately known as 'Y Fari Lwyd' visit your home
image caption"Bihafiwch blant!" // "Behave yourselves!"
image captionMae'r cystadlu 'ma'n medru gwneud chi weld dyblau // All this competing can make you see double
image captionMae'r iwcalilis yn cael hoe yng Nghaffi Maes B heddiw // The ukeleles are back in their rack for the time being
image captionY sialens Lego yn y babell dechnoleg heddi' ydy creu creadur. Mae Cadi wedi gwisgo o'i choryn i'w sawdl mewn lliwiau sy'n gweddu'n berthffaith i'r dasg // Cadi gets to it, creating a creature from Lego at the Technology Exhibition
image captionCwmni 'Opra Cymru', wnaeth berfformio yn y glaw mân dros ginio yn y Pentref Bwyd // Opra Cymru, 'Singing in The Rain' during lunchtime at the Food Village
image captionMi fydd hi'n bosib llunio'r lindys yma mewn i iâr fach yr haf wedyn // This hungry caterpillar is a little bit soft around the edges
image captionYr Eira'n edrych ymlaen am sesiwn yng Nghaffi Maes B // Members of Welsh band, Yr Eira prepare for a session at Caffi Maes B
image captionDoris y Dalek yn mwynhau ei Eisteddfod gyntaf, diolch i'w chreawdwr Steve Fern o Adran Ffiseg Prifysgol Aberystwyth // Doris the Dalek's enjoying her first Eisteddfod, thanks to her creator, Steve Fearn from Aberystwyth University's Physics Department
image captionModel o... rhywbeth cymhleth... yn y babell Wyddoniaeth a Thechnoleg // A model of... something complex... at the Science and Technology exhibition

Gallwch wylio fideo byw o'r pafiliwn drwy'r dydd, a gweld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw.

You can watch a live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol