Barnwr yn beirniadu Aelod Cynulliad

  • Cyhoeddwyd
Mohammad Asghar
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Asghar yn wynebu costau cyfreithiol sylweddol

Mae barnwr Uchel Lys wedi beirniadu'r Aelod Cynulliad Ceidwadol Mohammad Asghar am ddwyn achos enllib "disylwedd" yn erbyn tri dyn o Gasnewydd.

Roedd Mr Asghar, ar y cyd a Mr Abdul Majahid, wedi cyhuddo pedwar dyn o enllib yn dilyn anghydfod am reolaeth dau Fosg yn y ddinas.

Fe orchmynnodd y llys y dylai un o'r diffynyddion, Mohammad Ali Hayat, dalu iawndal o £45,000 yr un i Mr Asghar a Mr Mujahid.

Cafwyd y tri dyn arall yn yr achos yn ddieuog, ac fe ddywedodd y barnwr y dylai'r Aelod Cynulliad dalu eu costau cyfreithiol.

Roedd yr achos yn ymwneud a honiadau enllibus a gyhoeddwyd mewn cylchlythyr a gwefan ynglŷn â Mr Asghar. Fe ddanfonwyd ffeil hefyd yn cynnwys yr honiadau at arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies.

Yn ôl y barnwr roedd yr honiadau yn 'ffug ac yn niweidiol' i enw da Mr Asghar a Mr Mujahid.

Ond yn ei ddyfarniad costau dywedodd y barnwr fod y cyhuddiadau yn erbyn tri o'r pedwar diffynnydd yn wan ac yn ddi-sail.

Gorchmynnodd y barnwr y dylai Mr Asghar a Mr Mujahid dalu costau'r tri diffynnydd.

Yn ôl y Barnwr roedd hyn "oherwydd yr ymddygiad afresymol wrth barhau a'r achos yn erbyn y tri diffynnydd."

Mae Mr Asghar a Mr Mujahid yn wynebu costau a allai fod yn werth degau o filoedd o bunnau.

Ar ddiwedd yr achos dywedodd Mr Asghar nad oedd am wneud sylw ynglŷn â'r penderfyniad.