Cwmni'n cael £700,000 cyn gadael Cymru

Gan Illtud ab Alwyn
BBC Cymru Fyw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd swyddfa Guardian Wealth Management ar ail lawr yr adeilad hwn am gyfnod

Mae BBC Cymru ar ddeall fod Llywodraeth Cymru yn ceisio hawlio cannoedd o filoedd o bunnoedd yn ôl gan gwmni ariannol sydd wedi gadael de Cymru y llynedd.

Fe wnaeth cwmni Guardian Wealth Management sefydlu pencadlys yng Nghaerffili yn 2013, gan dderbyn £700,000 gan y llywodraeth, ond fe wnaeth y swyddfa gau flwyddyn yn ddiweddarach.

Yr wythnos ddiwethaf fe aeth cwmni ariannol arall, Griffin Place Communications, i'r wal. Fe gafodd y cwmni hwn £600,000 gan y llywodraeth y llynedd.

Dywed y Ffederasiwn Busnesau Bychain fod angen i Lywodraeth Cymru ail-ystyried ei bolisi o roi grantiau i gwmniau ariannol 'bychain', ond fe ddywedodd y llywodraeth fod y mwyafrif o swyddi sy'n cael eu cefnogi yn ariannol yn llwyddiannus wrth greu swyddi a thwf economaidd.

Mae Guardian Wealth Management wedi dweud wrth BBC Cymru ei fod wedi gorfod cau ei swyddfa yn Sir Caerffili gan nad oedd y galw am y cynnyrch yr oedd yn ei gynnig - sef cyngor ariannol i'r gymuned Islamaidd - mor uchel ag yr oedd wedi ei obeithio.

Dywed y cwmni y bydd yn ad-dalu tua hanner yr arian grant i'r llywodraeth.

Mae Lywodraeth Cymru wedi dweud ei fod "mewn trafodaeth gyda'r cwmni i hawlio'r arian yn ôl".

"Cwestiynnau difrifol"

Roedd cwmni Griffin Place Communications yn cyflogi 140 o bobl yng Nghwmbrân cyn dod i ben. Dywedodd yr Aelod Cynulliad Llafur dros Dorfaen, Lynne Neagle, wythnos diwethaf fod gan lywodraeth Cymru "gwestiynau difrifol i'w hateb" am y cwmni hwnnw.

Dywed y llywodraeth ei fod yn "ceisio ad-daliadau am y symiau perthnasol o'r grant".

Mae Iestyn Davies o'r Ffederasiwn Busnesau Bychain wedi cwestiynu strategaeth y llywodraeth o roi grantiau i gwmnïau o'r math yma. Dywedodd wrth BBC Cymru: "Mae ceisio pigo enillwyr wedi creu problemau dros nifer fawr o flynyddoedd.

"Y cwestiwn i'w ofyn ydi a ddylie ni fod yn canolbwyntio ar wasanaethau ariannol bychain neu geisio buddsoddi ar gyfer y tymor hir mewn sgiliau ac isadeiledd.

"Mae 'na demtasiwn naturiol i unrhyw blaid sydd mewn grym i ddilyn polisïau sydd yn prynu swyddi tymor byr mewn sectorau sy'n ymddangos yn ddeniadol.

"Ond ni all hyn fod yn lle strategaeth tymor hir ar bolisi diwydiannol.

"Mae'n rhaid i'r llywodraeth gael blas am risg ond mae'n rhaid i chi ofyn os yw'r gwaith gwirio perthnasol yn cael ei wneud."

"Profion manwl"

Mewn datganiad mi ddywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru wrth BBC Cymru Fyw fod y mwyafrif o swyddi sy'n cael eu cefnogi gan y llywodraeth yn llwyddiannus wrth greu swyddi a thwf economaidd - a bod profion manwl o hygrededd cwmnïau yn cael eu cynnal cyn cynnig unrhyw gymorth ariannol.

Ychwanegodd y llefarydd fod achosion pan nad oedd busnesau'n llwyddiannus, ac fel llywodraeth oedd o blaid busnesau, roedd yn rhaid bod yn barod i gymryd risg oedd wedi ei reoli er mwyn cyfarfod targedau economaidd a chreu swyddi.

Ffynhonnell y llun, Guardian Wealth Management