Canlyniadau'r Pagoda, Maes D a'r Tŷ Gwerin / Results from the Pagoda, Maes D and Tŷ Gwerin

  • Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau'r Pagoda, Maes D a'r Tŷ Gwerin / All the results from the Pagoda, Maes D and Tŷ Gwerin

Dydd Sadwrn

Unawd ar unrhyw offeryn acwstig (9) / Solo on any acoustic instrument (9)

1. Math Roberts

2. Eleri Mills

3. Cerys Havana Hickman

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd dan 12 oed (102) / Solo Disco, Hip Hop or Street Dance under 12 yrs (102)

1. Freya Murray

2. Jodie Garlick

3. Molly Hughes

Dydd Sul

Unawd Telyn dan 16 oed (80) / Harp solo under 16 yrs (80)

1. Aisha Palmer

2. Jasmine Lewis

3. Hannah Megan Griffiths

Unawd Llinynnau dan 16oed (77) / Strings solo under 16 yrs (77)

1. Rhys Wynn Newton

Unawd Piano dan 16 oed(78) / Piano solo under 16 yrs (78)

1. Julian Gonzales

2. Tomos Boyles

3. Bill Atkins

Unawd Offerynnau Pres dan 16 oed (79) / Brass solo under 16 yrs (79)

1. Owain Llestyn Thomas

2. Deio Llyr

3. Gabriel Tranmer

Dydd Llun

Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano - Cystadleuaeth Goffa Eleri Evans (60) / Accompanying on the piano (60)

1. Christopher Langworthy

Dydd Mawrth

Unawd Chwythbrennau 16-19 oed (70) / Woodwind solo 16-19 yrs (70)

1. Lleucu Parri

2. Elen Carys Morgan-Williams

3. Luned Bedwyr

Unawd Llinynnau 16-19 oed (71) / Strings solo 16-19 yrs (71)

1. Mabon Jones

Unawd Piano 16-19 oed (72) / Piano solo 16-19 yrs (72)

1. Math Roberts

2. Gwenno Morgan

3. Elain Rhys Jones

Unawd Offerynnau Pres 16-19 oed (73) / Brass solo 16-19 yrs (73)

1. Merin Lleu Caradog Rhyd

Unawd Telyn 16-19 oed (74) / Harp solo 16-19 yrs (74)

1. Mared Pugh-Evans

2. Nest Jenkins

3. Mared Browning

Brwydr y Bandiau (174) / Battle of the Bands (174)

Lost in Chemistry

Dydd Iau

Unawd Telyn dros 19 oed (68) / Harp solo over 19 yrs (68)

1. Glain Dafydd

2. Manon Browning

3. Chloe Roberts

Unawd Offerynnau Pres dros 19 oed (67) / Brass solo over 19 yrs (67)

1. Huw Evans

Unawd Llinynnau dros 19 oed (65) / Strings solo over 19 yrs (65)

1. Lowri Preston

Unawd Chwythbrennau dros 19 oed (64) / Woodwind solo over 19 yrs (64)

1. Tom Howells

2. Epsie Thompson

3. Carys Griffiths

Unawd Piano dros 19 oed (66) / Piano solo over 19 yrs (66)

1. Jâms Coleman

2. Luke Jones

3. Gwenno Glyn

Stepio ar y Pryd (95) / Step dance improvisation (95)

Unigol / Solo

1. Trystan Gruffydd

2. Cerian Phillips

3. Osian Gruffydd

Deuawd / Duet

1. Gwynfor a Trystan

2. Cerian a Lleucu

3. Osian a Daniel

Drama Fer Agored (110) / Short Play - open (110)

1. Cwmni'r Parc

2. Cwmni Drama Uwchaled

3. Cwmni'r Pandy, Llanuwchllyn

Actor gorau cystadleuaeth 110 / Best actor in competition 110

Erfyl Edwards

Cân (117) / Song (117)

1. Eris Culpepper

2. Deborah MacIntyre

3. Hilary Davies

Parti Llefaru (118) / Recitation party (118)

1. Parti Pendre

2. Dysyniad

Unigolyn: Dweud eich barn ar bwnc cyfoes/personol (119) / Giving your opinion on a contemporary/personal subject (119)

1. Miriam Maria Collard

2. Eris Culpepper

3. Stuart Stanton

Sgets (120) / Sketch (120)

1. Parti Cilgwri

2. Grŵp Tŷ Pendref, Yr Wyddgrug

3. Grŵp Mynediad Llanfair