Arestio dyn yn dilyn ymosodiad difrifol

Cyhoeddwyd

Mae dyn 29 oed wedi cael ei arestio ar ôl ymosodiad rhywiol difrifol ar wraig yng Nghaerfyrddin.

Fe ddaeth yr heddlu o hyd i'r wraig wedi ei hanafu ym mynwent Eglwys Dewi Sant yn oriau man bore dydd Mawrth.

Mae'r heddlu yn dweud eu bod yn cynnal ymchwiliad trylwyr, ac maen nhw yn holi o ddrws i ddrws yn yr ardal.

Mae'r wraig yn derbyn cefnogaeth gan swyddogion arbenigol , ac mae'r dyn gafodd ei arestio yn y ddalfa.

Mae'r heddlu wedi apelio am wybodaeth ynglŷn â'r digwyddiad.