'Llwyddiant Ceidwadwyr wedi ymgyrchu effeithiol'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Stephen Crabb, Ysgrifennydd Cymru, yn amlwg iawn yn ymgyrch y Ceidwadwyr yng Nghymru

Daeth llwyddiant y Ceidwadwyr yn yr etholiad cyffredinol o'i gallu i dargedu seddi cystadleuol, ac ennill pleidleisiau o ganlyniad i ymgyrchu cryf, yn ôl yr Athro Roger Scully, o Ganolfan Llywodraethiant Cymru.

Yn siarad ar faes yr Eisteddfod ddydd Mercher, dywedodd bod y Torïaid wedi cynnal yr ymgyrch fwyaf effeithiol cyn yr etholiad.

Yn y sesiwn yn trafod canlyniadau etholiad fis Mai, dywedodd hefyd mai dyma'r tro cyntaf erioed i blaid wahanol fod ar y brig yn y pedair cenedl.

Soniodd hefyd am yr arolygon barn, wnaeth awgrymu canlyniadau gwahanol mewn sawl ardal.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr Athro Scully fod yr arolygon barn wedi "gorddweud" y gefnogaeth i Lafur a "than gyfrif" y gefnogaeth i'r Ceidwadwyr

'Ymgyrchu effeithiol'

Yn y sesiwn, gyda'r Athro Richard Wyn Jones, dywedodd yr Athro Scully bod ymgyrchu'r Ceidwadwyr wedi llwyddo i gysylltu gydag etholwyr yn fwy na'r pleidiau eraill.

"Roedd yr ymgyrchu lleol yn llawer mwy effeithiol na Llafur," meddai.

"Roedd ymgyrchu lleol Llafur yn aneffeithiol iawn i gynhyrchu'r pleidleisiau ble roedden nhw angen."

O ddadansoddi'r data wedi'r etholiad, dangosodd y ffigyrau mai Llafur oedd wedi llwyddo i gysylltu gyda'r canran uchaf o bobl yng Nghymru cyn yr etholiad, meddai.

Ond yn y seddi "allweddol", seddi targed, roedd y ffigyrau yn dangos bod Llafur y tu ôl i'r Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol o ran ymgyrchu.

Wrth gyfeirio eto at yr arolygon barn, dywedodd eu bod wedi awgrymu canlyniad llawer agosach na ddigwyddodd.

Yn ôl yr Athro Scully, roedden nhw'n eithaf agos yn yr Alban a Chymru.

Ond yn Lloegr, dywedodd ei fod yn debyg i'r arolygon barn "or-ddweud" cefnogaeth Llafur, a "than gyfrif" cefnogaeth y Ceidwadwyr.

Er hynny, ychwanegodd ei fod yn tybio i'r "arolygon fod yn anghywir am sawl mis".