Sut dymor fydd hi?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fydd cefnogwyr clybiau Cymru yn dathlu llwyddiant y tymor hwn?

Mae hi wedi bod yn haf hir i gefnogwyr pêl-droed ac mae na hen ddisgwyl ymlaen am y tymor newydd. Ond beth fydd ffawd prif glybiau Cymru dros y misoedd nesaf. Owain Llŷr, aelod o dîm gohebu Camp Lawn, BBC Radio Cymru sy'n proffwydo ar ran Cymru Fyw:

Abertawe

Y peth pwysicaf o safbwynt Abertawe yn fy marn i ydi eu bod nhw wedi llwyddo i ddal eu gafael ar rai o'u prif chwaraewyr dros yr haf.

Ar ôl iddyn nhw orffen yn yr 8fed safle yn Uwch Gynghrair Lloegr y tymor diwethaf doedd hi ddim yn syndod gweld clybiau eraill yn dangos diddordeb mewn chwaraewyr fel Lukasz Fabianski, Ashley Williams a Bafetimbi Gomis.

Mae Garry Monk hefyd wedi llwyddo i gryfhau'r garfan yn sylweddol dros yr haf drwy arwyddo'r golwr Kristoffer Nordfeldt, y cefnwr chwith Frank Tabanou a'r ymosodwyr Andre Ayew ac Eder.

Heb unrhyw amheuaeth mi fydd hi'n anodd dros ben i'r Elyrch efelychu beth lwyddon nhw i'w wneud y tymor diwethaf - ond mae hynny yn rhywbeth yr ydym wedi ei ddweud fwy nag unwaith yn y gorffennol ac wedi bod yn hollol anghywir!

Disgrifiad o’r llun,
Y Ffrancwr Franck Tabannou, un o'r wynebau newydd yn stadiwm Liberty

Dyma'r garfan gryfaf yn hanes y clwb, ac mi fydd Ayew yn sicr yn gaffaeliad iddyn nhw. Mae o'n chwaraewr cyffrous i'w wylio ac mae o'n gwybod sut mae canfod cefn y rhwyd.

Dwi'n gwybod yn barod y bydd y cefnogwyr yn Stadiwm Liberty yn mwynhau gwylio Ayew, Gylfi Sigurðsson, Jonjo Shelvey a Jefferson Montero yn cyfuno efo Bafetimbi Gomis.

Yn amlwg mae Chelsea oddi cartref ar y penwythnos agoriadol yn ddechrau hynod o anodd i'r tymor newydd - ond mae'n bwysig cofio y llwyddon nhw i drechu Manchester United yn Old Trafford ar yr un penwythnos y tymor diwethaf.

Does yna ddim rheswm pam na allen nhw greu sioc arall yn Stamford Bridge. Y nôd i Garry Monk a'i dîm y tymor yma dylai fod i ennill cwpan neu cyrraedd Cynghrair Ewropa.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Garry Monk yn gweddio am drip bach i Wembley cyn diwedd y tymor?

Safle ar ddiwedd y tymor: 8fed, gan gyrraedd rownd derfynol un o'r prif gystadlaethau.

Caerdydd

Caerdydd oedd un o'r ffefrynnau i ennill dyrchafiad o'r Bencampwriaeth y tymor diwethaf. Ond ar ôl dechrau siomedig i'r tymor fe adawodd Ole Gunnar Solskjaer ei swydd fel rheolwr ac fe gafodd Russell Slade ei benodi fel ei olynydd.

Mi oedd Slade yn ddewis annisgwyl a dweud y lleiaf, ac mi oedd o'n sicr yn ddewis amhoblogaidd ymhlith y cefnogwyr. Mi gafodd o ei orchymyn i gwtogi'r garfan ac i gael gwared ar nifer fawr o chwaraewyr oedd ar gyflogau uchel.

Oherwydd hynny doedd hi byth yn mynd i fod yn hawdd iddo ennill dyrchafiad - a dwi'n meddwl ei fod o'n haeddu mwy o glod na beth mae o wedi ei gael.

Mae o wedi cael haf cyfan bellach i weithio efo'r garfan ac i'w paratoi nhw ar gyfer y tymor newydd. Doedd o ddim yn hapus efo lefelau ffitrwydd y chwaraewyr wedi iddo ymuno a'r Adar Gleision, ond fydd hynny ddim yn esgus y tymor hwn.

Tra dwi'n ysgrifennu'r erthygl hon, Sammy Ameobi ydi'r unig chwaraewr o bwys mae o wedi ei arwyddo er mwyn cryfhau'r garfan. Ond dwi dal yn teimlo fod yna ddigon o dalent o fewn y garfan i orffen o fewn y 6 safle uchaf ar ddiwedd y tymor.

Mae Brune Ecuele-Manga yn un o'r amddiffynwyr gorau yn y gynghrair, mae yna ddigon o chwaraewyr creadigol fel Peter Whittingham, Joe Ralls ac Anthony Pilkington yng nghanol cae, ac mae Kenwyne Jones, Eoin Doyle ac Alex Revell ddigon da i sgorio o leiaf 12 gôl yr un.

Mae Caerdydd angen dechrau da i'r tymor neu fel arall mae'r cefnogwyr yn siŵr o droi ar Russell Slade. Os bydden nhw o fewn y 6 safle uchaf erbyn diwedd mis Hydref yna dwi'n hyderus y gallen nhw aros yno tan ddiwedd y tymor.

Safle ar ddiwedd y tymor: 4ydd

Disgrifiad o’r llun,
Mi fydd Caerdydd yn dibynnu ar ymosodwyr fel Alex Revell i daro cefn y rhwyd yn rheolaidd

Casnewydd

Dwi'n poeni am Gasnewydd y tymor yma - mae hi mor syml â hynny. Mae nhw wedi cael dau dymor eithaf llwyddiannus yn yr ail adran ers iddyn nhw ennill dyrchafiad o'r Gyngres yn 2013, yn dod yn agos i gyrraedd y gemau ail gyfle ar y ddau achlysur.

Ond mae yna lot o newidiadau wedi bod o fewn y clwb dros y misoedd diwethaf. Mi benderfynodd y rheolwr Justin Edinburgh hel ei bac i ymuno a Gillingham ym mis Chwefror.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Fydd Terry Butcher yn llwyddo i rhoi cig yn chwarae Casnewydd?

Ac ychydig wythnosau yn ôl fe gyhoeddodd y Cadeirydd Les Scadding ei fod o'n camu o'r neilltu. Mae hyn yn ergyd anferth i'r clwb gan gofio'r rhan mae Scadding a'i arian loteri wedi chwarae rhan flaenllaw yn llwyddiant y clwb dros y blynyddoedd diwethaf.

Cyn gapten Lloegr Terry Butcher yw eu rheolwr newydd, ac mi fydd yna lot llai o arian ar gael iddo nag oedd yna ar gael i Edinburgh. Mae yna lot fawr o chwaraewyr wedi gadael, ac mi fydd hi'n ddiddorol gweld os yw'r chwaraewyr mae Butcher wedi eu harwyddo cystal â'r rhai sydd wedi mynd.

Dwi'n rhagweld tymor anodd i Gasnewydd a'r flaenoriaeth fydd aros yn y gynghrair.

Safle ar ddiwedd y tymor: 15fed

Ffynhonnell y llun, CPD WRECSAM
Disgrifiad o’r llun,
Fydd tymor Wrecsam mor llachar a chrys y rheolwr newydd Gary Mills?

Wrecsam

Mae clwb o faint o Wrecsam wedi bod yn chwarae yn Y Gyngres ers llawer rhy hir. Maen nhw wedi dod yn agos ar fwy nag un achlysur ers 2008 i ennill dyrchafiad nôl i'r ail adran. Mae yna sawl rheolwr wedi ceisio ond wedi methu - Dean Saunders, Andy Morrell a Kevin Wilkin.

Mi oedd tymor diwethaf yn un i'w anghofio. Colli yn erbyn North Ferriby oedd ddwy adran yn is na nhw yn rownd derfynol Tlws FA Lloegr a dod nunlle'n agos at ennill dyrchafiad. Doedd hi ddim syndod o gwbl gweld Kevin Wilkin yn cael ei ddiswyddo.

Gary Mills oedd dewis y bwrdd i gymryd yr awenau'r tymor yma. Fel chwaraewr fe enillodd o Gwpan Ewrop fel rhan o dîm Nottingham Forest yn 1980, ac fel rheolwr fe lwyddodd o i ennill dyrchafiad o'r Gyngres i'r ail adran efo Caerefrog yn 2012.

Mi fydd o'n gobeithio gwneud yr un fath efo Wrecsam y tymor yma. Mae o wedi arwyddo 11 chwaraewr newydd ac mi fydd angen iddyn nhw chwarae fel tîm o'r gêm gyntaf un os am unrhyw obaith o adennill eu lle yn y gynghrair bêl droed.

Safle ar ddiwedd y tymor: 3ydd

Cytuno gyda Owain Llŷr?

Cysylltwch gyda ni cymrufyw@bbc.co.ukgyda'ch asesiad chi neu ar ein cyfrif Twitter @BBCCymruFyw

Ffynhonnell y llun, Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Sgwn i os ydi Malcolm Allen (dde) yn cytuno efo dadansoddiad Owain Llŷr?