Tlws y Cerddor i Osian Huw Williams

  • Cyhoeddwyd
Osian Huw WilliamsFfynhonnell y llun, Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Osian fod ennill Tlws y Cerddor yn brofiad emosiynol iawn

Osian Huw Williams sydd wedi ennill Tlws y Cerddor yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau.

Yn gerddor amryddawn ac adnabyddus, mae Osian yn astudio gradd Meistr mewn cyfansoddi ym Mhrifysgol Bangor ar hyn o bryd, a gellid dadlau bod cerddoriaeth a chyfansoddi yn ei waed. Mae'n adnabyddus i genhedlaeth ifanc o Gymry fel prif leisydd y band Candelas, y band a fydd yn cloi Maes B nos Sadwrn.

Yn wreiddiol o Lanuwchllyn ac yn fab i Derec Williams, un o sylfaenwyr Cwmni Theatr Maldwyn, dysgodd Osian y gitâr a'r drymiau'n gynnar iawn. Fe'i magwyd yn sŵn a phrysurdeb ymarferion y cwmni theatr, a chafodd hyn ddylanwad mawr arno drwy'r blynyddoedd.

Dywed ei fod yn amhosibl iddo ddychmygu'i fywyd heb gynhyrchiadau, profiadau a theulu Cwmni Theatr Maldwyn. Ac mae hon yn berthynas sy'n parhau hyd heddiw, gan ei fod yn rhan bwysig o dîm 'Gwydion', yn chwarae'r drymiau yng nghyngerdd agoriadol yr Eisteddfod nos Wener diwetha'.

'Yno erioed'

Wedi'r seremoni nos Fercher, dywedodd Osian Huw Williams fod y profiad wedi bod yn un emosiynol iawn, gyda'i deulu a'i ffrindiau yn y pafiliwn i'w gefnogi.

Meddai: "Mae Cwmni (Theatr Ieuenctid) Maldwyn wedi bod yno erioed - nid bod gen i fawr o ddewis! Yr unig beth dwi'n gofio fel plentyn oedd mynd i bob theatr yng Nghymru a chwarae o gwmpas.. roedd o'n rhan o bopeth.

"Roedd o'n gyfuniad o ddau beth... gan mod i'n gwneud gradd meistr ym Mangor, roedd y gwaith yn gwneud i hynny a'r gystadleuaeth. Dyw'r arddull ddim yn sioe gerdd o gwbl...gyda chyfeiliant cerddorfa mae o 'chydig bach yn wahanol."

Eleni cyflwynwyd Tlws y Cerddor am Sioe Gerdd - un gân corws a dwy gân i unawdwyr ynghyd ag amlinelliad o'r sioe gyfan, gan ddefnyddio geiriau Cymraeg gwreiddiol neu rhai sy'n bodoli eisoes.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y beirniaid fod gwaith Osian yn "ffrwydro gwreiddioldeb, yn gyffrous o gerddorol ac yn heintus o ddramatig"

'Syniad hynod o gyffrous'

Y beirniaid oedd Caryl Parry Jones a Robat Arwyn. Cafodd naw o geisiadau eu cyflwyno, gyda gwaith Deg y Cant yn dod i'r brig ac yn derbyn canmoliaeth gan y ddau feirniad.

Wrth draddodi'r feirniadaeth o lwyfan y pafiliwn nos Fercher, dywedodd Caryl Parry Jones:

"Syniad hynod o gyffrous ydi hanes Gwion Bach gan Deg y Cant. Mae'r cyfansoddwr yn awyddus i'r sioe gael ei chynhyrchu yn arddull "War Horse" gyda phypedau ac animeiddio byw yn ôl ei nodiadau ac mae'r gân "Gwion Bach" yn ddechreuad gwefreiddiol i sioe o'r fath. Mae rhywun yn gallu 'gweld' y cynhyrchiad ar y gwrandawiad cyntaf. Mae'n llawn motifs cerddorol cyffrous wrth gyflwyno'r stori mewn modd etherial ac yna tyfu a thyfu cyn cyflwyno'r wrach Ceridwen.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Osian wedi cael wythnos brysur ym Meifod rhwng perfformio gyda'r Candelas, ei rôl gyda sioe 'Gwydion', cystadlu ac ennill Tlws y Cerddor

'Ffrwydro gwreiddioldeb'

"Gyda'r strwythur harmonïol, y defnydd o unsain cryf, yr ystod lleisiol, yr offeryniaeth a'r trefniant offerynol a'r llif alawol yn y rhannau unigol, mae'n hawdd tynnu'r gynulleidfa i mewn i'r byd ffantasïol, mytholegol yma.

"Mae'n ffrwydro gwreiddioldeb, yn gyffrous o gerddorol ac yn heintus o ddramatig. Fedrwn ni ddim aros i'w gweld hi. Llongyfarchiadau i Deg y Cant am fod yn gwbl gwbl haeddiannol o Dlws y Cerddor a diolch iddo am newid gêr y Sioe Gerdd Gymraeg."

Rhoddir y Tlws gan Urdd Cerddoriaeth Cymru, a'r wobr ariannol o £750 (Cymdeithas Theatrig Ieuenctid Maldwyn) ac Ysgoloriaeth gwerth £2,000 i hyrwyddo gyrfa'r cyfansoddwr buddugol.

Disgrifiad,

Tlws y Cerddor / Musicians' Medal