Gwrthod cais safle glo brig yng Nghwm Rhymni

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Protestwyr y tu allan i'r cyfarfod

Mae cynghorwyr Caerffili wedi gwrthod cais cynllunio ar gyfer safle glo brig yng Nghwm Rhymni.

Cafodd cais gan gwmni cloddi Miller Agent i agor safle Nant Llesg ei wrthod mewn cyfarfod dydd Mercher.

Dywed y cwmni y byddai'r safle yn cyflogi 239 o weithwyr yn llawn amser ac yn golygu buddsoddiad blynyddol o £13 miliwn.

Cyn y cyfarfod bu aelodau o Gyfeillion y Ddaear yn cynnal protest i wrthwynebu'r cynllun.

Ym mis Mehefin penderfynodd cynghorwyr yn unfrydol i ohirio gwneud penderfyniad er mwyn caniatáu amser i swyddogion ymchwilio i ddilysrwydd unrhyw benderfyniad i wrthod caniatâd.

Roedd Cyfeillion y Ddaear wedi ysgrifennu at gynghorwyr i wrthod y cais oherwydd yr effaith ar yr amgylchedd.