Trwydded radio amatur i ferch 10 oed o Abertawe

gan Ben Price
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Holly Thomas a'i thad, Christopher

Merch ddeg oed o Abertawe yw'r person ieuengaf yng Nghymru i hawlio trwydded radio amatur.

Dywed Holly Thomas mai ei huchelgais yw cysylltu â'r Orsaf Ofod Ryngwladol.

Mae modd hawlio trwydded radio amatur drwy basio arholiad arbennig sy'n cynnwys cwestiynau ar nifer o bynciau gwahanol gan gynnwys mathemateg, electroneg ac iechyd a diogelwch.

Dywedodd Holly Thomas: "Roeddwn i yn fy ystafell bob dydd yn darllen, ysgrifennu ac yn gwneud ffug arholiadau.

"Rydw i wrth fy modd gyda radio amatur achos bod modd siarad â phobl ar draws y byd a gwneud ffrindiau newydd. Weithiau os ydych chi'n lwcus, chi'n gallu siarad â gofodwr hefyd."

Dros y degawdau mae gweithredwyr radio amatur wedi chwarae rôl hynod bwysig - yn enwedig pan fo llinellau cyswllt arferol yn cael eu heffeithio gan drychineb.

Dyma oedd y sefyllfa yn sgil daeargryn Nepal yn gynharach eleni.

Yn ôl yr hanes, fe glywodd Artie Moore, gweithredwr radio amatur o Goed Duon, alwad 'mayday' y Titanic yn 1912.

Cyfrwng cyffrous

Yn ôl tad, Holly, Christopher Thomas, roedd ei ferch wedi dangos diddordeb yn ei radio ers yn blentyn bach.

Mae Holly hefyd yn aelod o Gymdeithas Radio Amatur Llanelli.

Mae Ray Rees wedi bod yn aelod hefyd ers yr wythdegau cynnar.

"Y peth cyffrous yw, dydych chi byth yn gwybod pwy fydd y person nesaf i siarad," meddai Mr Rees.

"Rydw i wedi cysylltu â'r hen Frenin Hussein o Wlad Iorddonen. Roedd hwnna'n anhygoel.

"Rydw i hefyd wedi sgwrsio ag Archesgob Los Angeles tra roedd e'n ymweld â'r Fatican yn Rhufain."

Yn ôl Rheolwr Cyffredinol Cymdeithas Radio Amatur Prydain, Graham Coomber, mae'r We wedi cyfrannu at gynnydd yn nifer y bobl sy'n dangos diddordeb yn radio amatur.

"Mae pobl ifanc o hyd â diddordeb yn radio amatur oherwydd y cysylltiad â'r orsaf ofod hefyd," meddai.