Gari Bevan yw Dysgwr y Flwyddyn

Gari Bevan yn derbyn ei wobr nos Fercher
Image caption Gari Bevan yn derbyn ei wobr nos Fercher

Dysgwr y Flwyddyn eleni yw Gari Bevan, o Ferthyr Tudful, a chafodd ei wobrwyo mewn seremoni arbennig nos Fercher.

Roedd 'na bump yn y rownd derfynol am y tro cynta' erioed, a hynny wedi i'r beirniaid Heini Gruffydd, Alison Layland a Siân Lloyd benderfynu bod y safon yn rhy uchel i ddewis ond pedwar, fel sy'n arfer digwydd.

Bu teulu Gari'n rhan allweddol o'i benderfyniad i fynd ati i ddysgu Cymraeg, gan iddo ef a'i wraig, Siân, ddewis anfon eu plant i ysgol Gymraeg. Erbyn hyn, mae Siân a dau o feibion Gari'n defnyddio'r Gymraeg yn rhinwedd eu swyddi ac mae'i wyrion yn mynychu ysgolion Cymraeg.

Ers dechrau dysgu Cymraeg mae Gari - sy'n gweithio yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful - yn rhan allweddol o'r criw sy'n trefnu gweithgareddau Cymraeg yn ei gymuned, ac mae hefyd yn mwynhau defnyddio'r iaith yn ei waith yn ddyddiol.

Image copyright Arall
Image caption Mae Gari Bevan yn awyddus iawn i helpu dysgwyr eraill

Ysbrydoli

Mae'i frwdfrydedd a'i ymroddiad i ddysgu Cymraeg wedi ysbrydoli amryw o'i gwmpas a oedd heb ddefnyddio'r iaith ers dyddiau ysgol. Mae Gari hefyd yn barod ei gymwynas i ddysgwyr eraill, yn arbennig y rheiny sy'n ddi-hyder, gan gynnig cefnogaeth a chymorth mewn modd diymhongar bob tro.

Derbyniodd Gari Dlws Dysgwr y Flwyddyn (Canolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru) a £300 (Er cof gan deulu'r diweddar Sioned Penllyn a'r Parch W E Jones (ap Gerallt).

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Gari Bevan yn ateb cwestiynau Cymru Fyw

Y pedwar arall yn y rownd derfynol oedd Deiniol Carter, Caerdydd, Debora Morgante, Rhufain, Diane Norrell, Sir Amwythig a Patrick Young, Llan Ffestiniog. Derbyniodd y pedwar dlysau gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru ynghyd â £100 yr un, er cof gan deulu'r diweddar Sioned Penllyn a'r Parch W E Jones (ap Gerallt).

Mwy o newyddion a straeon o Eisteddfod 2015

Pynciau Cysylltiedig