Holi Gari Bevan: Dysgwr y Flwyddyn

  • Cyhoeddwyd
Cafodd Gari Bevan ei anrhydeddu yn y pafiliwn ddydd Iau
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Gari Bevan ei anrhydeddu yn y pafiliwn ddydd Iau

Ar ôl ennill cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2015, mae Gari Bevan wedi galw ar i deuluoedd ddefnyddio'r Gymraeg.

Cafodd y dysgwr o Ferthyr Tudful ei wobrwyo mewn seremoni arbennig yng ngwesty Llyn Efyrnwy, Powys, nos Fercher.

Roedd 'na bump yn y rownd derfynol am y tro cynta' erioed, a hynny wedi i'r beirniaid Heini Gruffydd, Alison Layland a Siân Lloyd benderfynu bod y safon yn rhy uchel i ddewis ond pedwar, fel sy'n arfer digwydd.

Bu Gari yn cael ei holi ar Raglen Dylan Jones fore Iau, a dywedodd bod ennill wedi bod yn "sioc fawr" iddo.

Meddai: "Dwi'n dal yn hedfan i ddweud y gwir. Roedd e'n sioc enfawr rili - o'n i jyst yn hapus i fynd drwy'r rownd gynderfynol.

"O'n i'n siarad hefo'r cystadleuwyr eraill ddoe, roedd pawb yn wych.

"Mae'n bwysig dangos i bobl fod e'n bosib i wneud pethau - dyna pam dwi yma."

Disgrifiad,

Gari Bevan yn ateb cwestiynau Cymru Fyw

Teuluoedd

Bu teulu Gari'n rhan allweddol o'i benderfyniad i fynd ati i ddysgu Cymraeg, gan iddo ef a'i wraig, Siân, ddewis anfon eu plant i ysgol Gymraeg. Erbyn hyn, mae Siân a dau o feibion Gari'n defnyddio'r Gymraeg yn rhinwedd eu swyddi ac mae'i wyrion yn mynychu ysgolion Cymraeg.

"Dechreuais i ddysgu achos y teulu," meddai.

"Os yw teulu fel ni'n gallu newid eu hiaith, ma' unrhyw un yn gallu. Dwi isho gweld y teuluoedd yn dechra' siarad Cymraeg rŵan."

Ychwanegodd fod y broses o ddysgu Cymraeg yn un barhaol.

"Dwi'n gweithio yng Nghanolfan Soar ym Merthyr so dwi'n defnyddio'r iaith drwy'r dydd. Dwi'n dal yn dysgu. Dwi'n mynd, gobeithio, gyda Phrifysgol De Morgannwg ym mis Medi i ddysgu. Mae'n amser prysur."

Disgrifiad o’r llun,
Gari Bevan yn derbyn ei wobr nos Fercher

Gweithgareddau Cymraeg

Trwy ei waith yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful, mae'n rhan allweddol o'r criw sy'n trefnu gweithgareddau Cymraeg yn ei gymuned, ac mae hefyd yn mwynhau defnyddio'r iaith yn ei waith yn ddyddiol.

Mae'i frwdfrydedd a'i ymroddiad i ddysgu Cymraeg wedi ysbrydoli amryw o'i gwmpas a oedd heb ddefnyddio'r iaith ers dyddiau ysgol. Mae Gari hefyd yn barod ei gymwynas i ddysgwyr eraill, yn arbennig y rheiny sy'n ddi-hyder, gan gynnig cefnogaeth a chymorth mewn modd diymhongar bob tro.

Derbyniodd Gari Dlws Dysgwr y Flwyddyn (Canolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru) a £300 (Er cof gan deulu'r diweddar Sioned Penllyn a'r Parch W E Jones (ap Gerallt).

Y pedwar arall yn y rownd derfynol oedd Deiniol Carter, Caerdydd, Debora Morgante, Rhufain, Diane Norrell, Sir Amwythig a Patrick Young, Llan Ffestiniog. Derbyniodd y pedwar dlysau gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru ynghyd â £100 yr un, er cof gan deulu'r diweddar Sioned Penllyn a'r Parch W E Jones (ap Gerallt).