Lluniau'r Steddfod: Dydd Iau // The National Eisteddfod: Thursday's Pictures

  • Cyhoeddwyd

Er ei bod hi'n nesáu at ddiwedd yr wythnos, mae bwrlwm yr Eisteddfod dal yn ei anterth. Dyma rai o uchafbwyntiau dydd Iau ar faes Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau. Gallwch hefyd wylio fideo byw o'r pafiliwn drwy'r dydd, a gweld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw.

Enjoy our pick of Thursday's photosfrom the National Eisteddfod of Wales in Meifod. You can also watch a live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website.

Disgrifiad o’r llun,
Gwên fawr ar wyneb Wyn Mason, enillydd y Fedal Ddrama heddiw // Wyn Mason, winner of the Drama Medal, smiles for the cameras
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gyflwynwraig Alex Jones wedi cyrraedd Meifod yn barod i'w hurddo i'r Orsedd fory // Look who we bumped into on the maes. One Show presenter Alex Jones will be made a member of the Orsedd during a special ceremony at the Eisteddfod tomorrow morning
Disgrifiad o’r llun,
Ma' sgidiau gyda gwadn bren yn ffasiynol iawn dyddie 'ma - a roedd rhai o bob lliw i'w gweld heddiw ar ddiwrnod y cystadlaethau clocsio // Some fantastic footwear on display today during the clog dancing competitions
Disgrifiad o’r llun,
Y Lle Celf yn adlewyrchu eicon y celfyddydau yng Nghymru // A reflection of the arts in Wales
Disgrifiad o’r llun,
Be' sy' nesa' yn y Cwt Drama? Nodi arlwy'r diwrnod // Chalking up Thursday's line-up in the drama hut
Disgrifiad o’r llun,
O dan oruchwyliaeth Cefin Roberts yn y Cwt Drama bore 'ma roedd clyweliadau ar gyfer rhan 'Cosette Fach' yng nghynyrchiad Theatr Ieuenctid Cymru a Theatr Ieuenctid yr Urdd o Les Miserables // Auditions for the part of 'Cosette' in an upcoming production of Les Miserables were held this morning
Disgrifiad o’r llun,
Casgliad o delynau teires yn y Tŷ Gwerin // The Welsh triple harp seen here is a type of harp that has three rows of strings instead of the more common single row.
Disgrifiad o’r llun,
Mel Williams, enillydd y Fedal Gwyddoniaeth a Thechnoleg, yn dathlu gyda'i deulu // Mel Williams, winner of the Science and Technology Medal makes it a family affair on the Eisteddfod maes
Disgrifiad o’r llun,
Steil Steddfod // Festival chic
Disgrifiad o’r llun,
Paned a chroeso cynnes i bawb am mhabell Merched y Wawr // Time for a cuppa in the Merched y Wawr tent
Disgrifiad o’r llun,
Gloi - ma' eisiau mwy o doiledau ar Maes B // Toodle - loo!
Disgrifiad o’r llun,
Delyth McLean, un o artistiaid Gorwelion, yn paratoi'n feddyliol ar gyfer perfformio // It's been a long week for Horizons artist Delyth McLean!
Disgrifiad o’r llun,
Yn y lloft stabl mae gwreiddiau dawns y glocsen ond yng nghefn y Pafiliwn oedd y dawnswyr yn ymgynnull heddi // Will it be a clean sweep for these clog dancers?
Disgrifiad o’r llun,
Mynd am dro o gwmpas y Maes // Arm in arm
Disgrifiad o’r llun,
Glaw neu hindda, tybed? Mae'n bwysig gwisgo'n addas ar gyfer y Steddfod // Sandals or wellies? This optimistic lady's taken a gamble on the weather drying out
Disgrifiad o’r llun,
Sori, allai ddim siarad nawr - fi yn yr Eisteddfod // Sorry I can't talk right now, I'm at the Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Yr hen a wyr, yr ifanc a dybia // Studying the map before heading off around the maes
Disgrifiad o’r llun,
Cofio'r diweddar gerddor a chyfansoddwr Alun 'Sbardun' Huws yn y Babell Lên // Remembering the late musician and composer Alun 'Sbardun Huws' yn the Literary Tent

Mwy o'r Eisteddfod ar ein gwefan arbennig.

More from the Eisteddfod on our Eisteddfod website.