Damwain A470: Ymchwiliad ar ben

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, dyfed powys police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Corey Price, Alesha O'Connor, Rhodri Miller a Margaret Challis

Mae crwner wedi clywed bod ymchwiliad yr heddlu i wrthdrawiad lle bu farw pedwar o bobl wedi dod i ben.

Bu farw Alesha O'Connor, Rhodri Miller, Corey Price a'r bensiynwraig Margaret Challis yn y digwyddiad ar yr A470 ger Aberhonddu yn gynharach eleni.

Wedi'r gwrthdrawiad fe gafodd saith o lanciau yn eu harddegau eu harestio ar amheuaeth o yrru'n beryglus, ond does dim cyhuddiadau wedi eu dwyn yn erbyn neb hyd yn hyn.

Dywedodd Sarjant Gary Jones o Heddlu Dyfed Powys wrth y crwner Andrew Barkley:

"Rydym wedi cwblhau'r ymchwiliad i'r gwrthdrawiad trasig yma, ac fe gafodd y canlyniadau eu pasio i Wasanaeth Erlyn y Goron ar 17 Gorffennaf.

"Rwy'n disgwyl clywed penderfyniad ganddyn nhw o fewn y pedair i chwe wythnos nesa'."

Credir mai Rhodri Miller, 17 oed, oedd wrth lyw'r car fu mewn gwrthdrawiad rhwng Storey Arms ac Aberhonddu ar 17 Mawrth gydag Alesha O'Connor a Corey Price yn teithio yn y car gydag ef.

Roedd Mrs Challis, 66 oed o Ferthyr Tudful, yn y car arall.

Daeth Mr Barkley â'r gwrandawiad i ben gan ddatgan ei fwriad i ailddechrau ymhen deufis.