Llwybr Ras yr Iaith yn ehangu yn 2016

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Iestyn Hughes
Disgrifiad o’r llun,
Eleni bu mil o redwyr yn rhedeg yn Ras yr Iaith yng Ngheredigion

Mae trefnwyr 'Ras yr Iaith' wedi cyhoeddi eu bod yn ehangu llwybr y digwyddiad yn 2016 - gan ymweld â 20 tref.

Cynhelir y ras gan fentrau iaith a grwpiau lleol eraill er mwyn hyrwyddo'r iaith Gymraeg ac maen nhw'n codi arian ar gyfer prosiectau iaith lleol.

Bwriedir dechrau'r ras gyfnewid ym Mangor ar Orffennaf 6ed. Bydd yn cyrraedd Llandeilo ddeuddydd yn ddiweddarach.

Yn ôl y trefnwyr mae Ras yr Iaith wedi ei ysbrydoli gan rasys iaith eraill yn Llydaw, Iwerddon a Gwlad y Basg.

Yn ol Siôn Jobbins, Cadeirydd Ras yr Iaith: "Mae cynnal Ras yr Iaith yn her uchelgeisiol - ond wedyn, mae sicrhau bod y Gymraeg yn iaith hyfyw hefyd yn her fawr.

"Mae cynnal y Ras yn arwydd o ewyllys, brwdfrydedd a phenderfyniad pobl Cymru i weld ffyniant yr iaith Gymraeg ac i wneud hynny mewn ffordd bositif ac iachus."

Yn ystod y daith bydd y ras yn cyrraedd y trefi canlynol yn 2016:

Bangor, Bethesda, Llanrwst, Blaenau Ffestiniog, Trawsfynydd, Dolgellau, Machynlleth, Aberystwyth, Tregaron, Llanbedr Pont Steffan, Aberaeron, Cei Newydd, Llandysul, Aberteifi, Castell Newydd Emlyn, Crymych, Arberth, San Clêr, Caerfyrddin, Rhydaman, Llanymddyfri, Llandeilo.

Straeon perthnasol