Steil yn y Steddfod

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Sbectol haul neu gôt law? Siwmper neu ffrog haul? Welis neu sandalau? Mae'n anodd gwybod beth i'w wisgo i'r Eisteddfod pan fo'r tywydd mor gyfnewidiol.

"Haenau, haenau, haenau," yw'r ateb meddai'r steilydd Jo Letton sydd wedi bod yn cadw llygad ar ffasiwn y Steddfod i BBC Cymru Fyw, "a lot o liw i wneud pawb yn hapus pan mae'r tywydd yn wael."

Mi ofynnon ni iddi hi fynd rownd y maes ym Meifod ar ddechrau'r wythnos i weld pwy oedd wedi llwyddo i ateb her gwisgo-ar-gyfer-pob-tywydd yr Eisteddfod ac edrych yn steilish yr un pryd.

Dyma ddewis Jo o'r bobl sydd â steil yn y Steddfod:

Ffynhonnell y llun, Jo letton
Disgrifiad o’r llun,
Bethan: "'Rock chick' go iawn gyda'i lliw gwallt yn gorffen yr edrychiad." Cheryl: "Dal i edrych yn steilish er gwaetha' tywydd gwael dyddiau cynta' Steddfod 2015."
Ffynhonnell y llun, Jo Letton
Disgrifiad o’r llun,
Mali: "Mae Mali'n ennill y wobr am y person gyda'r mwyaf o steil yn eu harddegau." Mabli: "Edrychiad 'vintage' ffab! Ac mae lliw ffrog Mabli yn gwneud iddi sefyll allan."
Ffynhonnell y llun, Jo Letton
Disgrifiad o’r llun,
Trystan: "Mae dewis Trystan o haenau yn syniad da ar gyfer y tywydd cyfnewidiol 'ma. Mae'n fy atgoffa i o'r edrychiad 'preppy', 50au, yn enwedig efo'r hen garafán tu ôl iddo." Martyn: "Mae Martyn (enillydd gwobr Dysgwr y Flwyddyn 2013) wedi gwneud ymdrech yn ei wisg hapus, drwsiadus. Mae gwasgodau'n trendi ar y foment."
Ffynhonnell y llun, Jo Letton
Disgrifiad o’r llun,
Benjamin: "Mi fuasai'r bardd Benjamin Zephania yn edrych yn dda mewn sach. Cŵl." Liv: "Mae'r ci yn gorffen yr edrychiad yma! Mae'r gwasgodau hir sy'n boblogaidd rŵan yn debyg o aros drwy dymor hydref/gaeaf 2015."
Ffynhonnell y llun, Jo Letton
Disgrifiad o’r llun,
Betsan (chwith): "Mynd nôl i'r saithdegau ond mewn ffordd fodern gyda'r het biws." Catrin (dde): "Mae dillad Catrin yn adlewyrchu ochr fodern steil yr wythdegau, sydd ar ei ffordd nôl!"
Ffynhonnell y llun, Jo Letton
Disgrifiad o’r llun,
Esyllt a Huw: "Mynd am yr ŵyl yn hamddenol braf ac mae'r ddau yn edrych yn dda gyda'i gilydd." Elan: "Cofio Bananarama?! Mae dyngarîs yn trend poblogaidd ar hyn o bryd - dwi wedi gweld ambell i bâr rownd y maes."
Ffynhonnell y llun, Jo Letton
Disgrifiad o’r llun,
Ann: "Edrychiad ffres gyda'r patrwm blodeuog amlwg a'r siaced wen." Gwyneth: "Mae'r gantores Gwyneth Glyn yn brofiadol yn y busnas steddfod 'ma!"

Gallwch weld mwy o luniau #steilsteddfod Jo ar ei chyfrif Twitter.

Pynciau Cysylltiedig