Cameron yn cyhoeddi cynllun gwirfoddolwyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cameron: Hwn yn 'gyfle gwych' i bobl ifanc

Mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi cyhoeddi manylion cynllun gwirfoddoli yn ystod ei ymweliad â Chymru.

Ym Metws-y-coed dywedodd y byddai cynllun Dysgu yn Gyntaf yn cael ei ehangu i gynnwys Gwasanaeth Dinasyddion Prydeinig.

Mae Dysgu yn Gyntaf wedi bod yn weithredol yn Lloegr ers 2011, ac mae cynllun peilot wedi bod yng Nghymru ers 2014.

Yn ôl Mr Cameron, mae'r cynllun yn "gyfle ffantastig i bobl ifanc".

Bwriad y cynllun yw rhoi cyfle i raddedigion dreulio dwy flynedd yn dysgu cyn symud ymlaen i ddatblygu gyrfa mewn meysydd eraill.

'Cyfle gwych'

Dywedodd Mr Cameron y byddai disgwyl i raddedigion y cynllun arwain pobl ifanc ar weithgareddau fel mynydda.

"Mae'r Gwasnaeth Dinasyddion yn gyfle gwych i bobl ifanc o wahanol gefndir i roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned," meddai.

"Nod Dysgu yn Gyntaf yw dileu rhwystrau cymdeithasol a sicrhau bod athrawon yn gallu ysbrydoli pobl ifanc ..."

Mae wedi annog Llywodraeth Cymru i ystyried mabwysiadu'r cynllun a'i gyflwyno ar draws Cymru.

Bydd adroddiad am gynllun peilot Dysgu yn Gyntaf yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir.