BBC Cymru Fyw

Damwain y Bermo: Arestio dyn

Published
Mae dyn 62 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o yfed a gyrru a gyrru`n beryglus wedi gwrthdrawiad ar ffordd yn y Bermo yng Ngwynedd nos Iau, Awst 6.
Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu wrth i ymholiadau barhau.
Mae menyw o ardal Birmingham wedi ei chludo mewn hofrennydd i ysbyty yn Stoke ar ôl cael anafiadau difrifol i`w choes.
Mae`r heddlu yn apelio am dystion i`r gwrthdrawiad ar ffordd yr A496 yn Llanaber ger Y Bermo, ac i unrhywun welodd car Vitara yn yr ardal cyn y gwrthdrawiad i ffonio 101.