Carcharu dyn o Ddeiniolen am ddwyn £26,000

Cyhoeddwyd

Mae dyn o Ddeiniolen yng Ngwynedd wedi ei garcharu am wyth mis am ddwyn £26,000 oddi wrth ei gyflogwr.

Roedd Stephan Roberts, 26 oed, wedi cyfaddef iddo ddwyn yr arian gan gwmni Costcutter.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon iddo dalu symiau o arian oedd i fod i gael eu had-dalu i'r siop i'w gyfrif ei hun, er mwyn talu dyledion cyffuriau.

Yn ôl y barnwr roedd yn swm sylweddol o arian o drosiant busnes bach.