Darganfod corff merch ger Pont Menai

Cyhoeddwyd

Mae corff merch yn ei harddegau wedi cael ei ddarganfod ger Pont Menai yng Ngwynedd.

Cafodd Heddlu Gogledd Cymru eu galw i'r lleoliad am 18:45 ddydd Iau.

Mae teulu'r ferch 15 oed wedi eu hysbysu ac nid yw'r farwolaeth yn cael ei drin fel un amheus.