Eisteddfod: Temtasiwn i aros adre?

Cyhoeddwyd

Mae'r arlwy sy'n cael ei gynnig gan y cyfryngau yn golygu bod yna "demtasiwn i aros adref" yn hytrach na dod i faes yr Eisteddfod, meddai Llywydd yr Ŵyl, R Alun Evans.

Dywedodd nad oes cymaint o ymwelwyr o wahanol ardaloedd o Gymru yn dod i'r maes, oherwydd yr holl raglenni teledu a radio sydd ar gael erbyn hyn.

Ond, ychwanegodd fod y newidiadau i'r Eisteddfod eleni yn "ardderchog".

Bu'n annerch y pafiliwn ddydd Sadwrn yn araith y llywydd.

Mwy wrth aros adre'?

Wrth siarad gyda BBC Cymru Fyw, dywedodd: "Mae yna gymaint ar radio a theledu, bob math o wylio a gwrando bellach yn bod, wrth gwrs bod hi yn demtasiwn i aros adre.

"'Dwi wedi cwrdd ag eisteddfodwyr pybyr yn dweud, 'Wel 'da ni ddim yn dod i Feifod, gewn ni fwy ohoni wrth aros adre'. Mae hynny yn wir mae'n debyg…

"Ond mae bod yma yn y diwedd… mae hynny hefyd yn bwysig."

Yn ôl y Llywydd, does yna ddim bysiau o wahanol ardaloedd o Gymru yn heidio i'r maes fel y bydden nhw flynyddoedd yn ôl, a hynny achos bod mwy o ddarlledu ar y teledu a'r radio.

Newidiadau 'ardderchog'

Ond er hynny, mae'n dweud: "Allwn ni ddim ei chael hi bob ffordd."

Mae'n credu bod y newidiadau i'r Brifwyl wedi bod yn rhai "ardderchog".

"Mae wedi dod yn fwy o ŵyl. Mae wedi dod yn fwy bywiog yn y ffordd mae pob math o weithgareddau i bob oed ac am wn i i bob diddordeb ar y maes."

Disgrifiad o’r llun,
Mae newidiadau i'r maes eleni wedi creu mwy o deimlad o ŵyl, meddai'r Llywydd

Tra'n cyfaddef bod meddwl am sut y bydd y Brifwyl yn cael ei hariannu i'r dyfodol "o hyd yn bryder", mae'n dweud bod yr Eisteddfod nid yn unig yn ddibynnol ar grantiau ond hefyd gwirfoddolwyr a "rhywbeth mor anwadal â thywydd yn y pendraw. Mi all miloedd a channoedd o filoedd ddod yn ddibynnol ar y tywydd...Mae hwnna yn bryder."

Mi fyddai'n hoffi gweld pafiliwn arall ar gyfer cystadlaethau unigol, ond mae'n dweud y byddai angen dipyn o waith trefnu er mwyn i hynny weithio.

A oes heddwch?

Bu R Alun Evans yn trafod heddychiaeth yn ystod ei araith.

Mae'n teimlo y gall Cymru gynnig arweiniad yn y maes ac mae'n dweud ei fod yn "gosod her i'r gynulleidfa" i ystyried yr hyn maen nhw'n gweiddi yn ystod seremonïau'r Orsedd.

Mae eisiau i'r Academi Heddwch sydd newydd gael ei sefydlu ddatblygu a hynny gyda help y cyhoedd.

"'Dwi'n meddwl bod eisiau i ni ddatgan ein barn yn fwy clir. Pan 'da chi yn meddwl am yr Eisteddfod fel symudiad, nid yn unig yr Eisteddfod Genedlaethol, 'yn ni'n cael y seremonïau a'r gweiddi heddwch, Eisteddfod yr Urdd a'r neges ewyllys da, Eisteddfod Llangollen a'i phwyslais ar harmoni rhwng gwledydd.

"Tybed a all y mudiad Eisteddfod a'r gwyliau mawr Eisteddfod fod yn cynnig cefnogaeth i'r academi?"