BBC Cymru Fyw

Edrych nôl ar ddiwrnod ola'r Eisteddfod

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Eisteddfod Genedlaethol
image captionDywedodd Elfed Roberts fod "awyrgylch dda" wedi ychwanegu at yr Ŵyl

Roedd trefnwyr Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau yn amcangyfri' y byddai 17,672 wedi ymweld â hi ar y Sadwrn ola' erbyn diwedd y noson.

Os ydyn nhw'n gywir, byddai hynny'n golygu mwy o bobl nag ar un o'r Sadyrnau olaf yn y pum mlynedd diwethaf.

Roedd hi'n ddiwrnod braf ym Meifod, a thraddododd Y Parchedig Ddoctor R Alun Evans Araith y Llywydd yn y Pafiliwn.

Ffion Hâf oedd enillydd Gwobr Goffa David Ellis - Y Rhuban Glas, a Chôr yr Ŵyl oedd Hogia Llanbobman.

'Wythnos ardderchog'

Diwrnod prysur arall felly, ac wrth iddo baratoi ar gyfer y diweddglo bu Cymru Fyw yn siarad ag Elfed Roberts, prif weithredwr y Brifwyl, am ei argraffiadau o'r wythnos.

"Mae hi wedi bod yn wythnos ardderchog," meddai. "Wythnos hapus, wythnos brysur, a lot o bethau da wedi digwydd yma.

"Da ni wedi bod yn ffodus o ran y tywydd, ac mae'r gynulleidfa wedi bod yn dda iawn. Mae 'na awyrgylch braf yma.

"Yn sicr mae'n llwyddiant diwylliannol, dydyn ni ddim yn gwybod eto a fydd hi'n llwyddiant ariannol, ond yn sicr o ran pob dim arall mae wedi bod yn dda. 'Da ni wedi bod yn ddigon hapus hefo'r ffigyrau.

"Mae Meifod mor gyfleus i bobl sy'n byw yn unrhyw ran o Gymru. Mae'r maes ei hun yn ardderchog, ac mae'r wlad o'n cwmpas yn ardderchog yma.

"Felly mae'r Steddfod yma wedi cynnig profiad da i bobl sy'n ymweld â'r lle - boed hynny am ddiwrnod neu am yr holl gyfnod."

Pynciau Cysylltiedig