Edrych nôl ar ddiwrnod ola'r Eisteddfod

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Elfed Roberts fod "awyrgylch dda" wedi ychwanegu at yr Ŵyl

Roedd trefnwyr Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau yn amcangyfri' y byddai 17,672 wedi ymweld â hi ar y Sadwrn ola' erbyn diwedd y noson.

Os ydyn nhw'n gywir, byddai hynny'n golygu mwy o bobl nag ar un o'r Sadyrnau olaf yn y pum mlynedd diwethaf.

Roedd hi'n ddiwrnod braf ym Meifod, a thraddododd Y Parchedig Ddoctor R Alun Evans Araith y Llywydd yn y Pafiliwn.

Ffion Hâf oedd enillydd Gwobr Goffa David Ellis - Y Rhuban Glas, a Chôr yr Ŵyl oedd Hogia Llanbobman.

'Wythnos ardderchog'

Diwrnod prysur arall felly, ac wrth iddo baratoi ar gyfer y diweddglo bu Cymru Fyw yn siarad ag Elfed Roberts, prif weithredwr y Brifwyl, am ei argraffiadau o'r wythnos.

"Mae hi wedi bod yn wythnos ardderchog," meddai. "Wythnos hapus, wythnos brysur, a lot o bethau da wedi digwydd yma.

"Da ni wedi bod yn ffodus o ran y tywydd, ac mae'r gynulleidfa wedi bod yn dda iawn. Mae 'na awyrgylch braf yma.

"Yn sicr mae'n llwyddiant diwylliannol, dydyn ni ddim yn gwybod eto a fydd hi'n llwyddiant ariannol, ond yn sicr o ran pob dim arall mae wedi bod yn dda. 'Da ni wedi bod yn ddigon hapus hefo'r ffigyrau.

"Mae Meifod mor gyfleus i bobl sy'n byw yn unrhyw ran o Gymru. Mae'r maes ei hun yn ardderchog, ac mae'r wlad o'n cwmpas yn ardderchog yma.

"Felly mae'r Steddfod yma wedi cynnig profiad da i bobl sy'n ymweld â'r lle - boed hynny am ddiwrnod neu am yr holl gyfnod."

Pynciau Cysylltiedig