Ymgyrch i achub clwb cymdeithasol ym Mangor

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r perchnogion am werthu'r clwb

Mae trigolion stad Maesgeirchen ar gyrion Bangor wedi lansio ymgyrch i achub clwb cymdeithasol y stad, gafodd ei gau yn sydyn yr wythnos yma.

Mae'r perchnogion Carlsberg yn dweud eu bod nhw'n bwriadu gwerthu'r safle, ond mae pobl leol yn dweud fod yr adeilad yn ganolfan bwysig i'r ardal.

Mae'r Aelod Seneddol lleol, Hywel Williams yn bwriadu gofyn i Carlsberg am eglurhad, wedi iddo gyfarfod a rhai o'r trigolion i drafod y mater.

Cafodd y tenantiaid oedd yng ngofal y clwb, Gordon a Susan Robert, orchymyn i adael yr wythnos yma.

Ond mae'r cynghorydd sir lleol, Nigel Pickavance, yn dweud eu bod nhw wedi eu cosbi'n annheg oherwydd dyledion oedd yn bodoli cyn iddyn nhw gymryd drosodd.

Dywedodd llefarydd ar ran Carlsberg fod y cwmni wedi buddsoddi'n helaeth yn y clwb dros y blynyddoedd a'u bod nhw hefyd wedi bod yn hyblyg ynglŷn â dyledion dros gyfnod hir o amser.

Roedden nhw wedi gofyn i swyddogion y clwb am syniadau ar gyfer y dyfodol, ond yn ôl y cwmni chawson nhw ddim ymateb boddhaol.

Mae'r bragdy'n dweud mai eu bwriad nawr ydi gwerthu'r safle, ond mae pobl Maesgeirchen yn dweud y bydda nhw'n parhau a'u hymgyrch i sicrhau fod yr adeilad yn cael ei gadw i'r gymuned.

Disgrifiad o’r llun,
Trigolion Maesgeirchen yn dangos eu cefnogaeth i'r tenantiaid