Tân sgipiau yng Nghas-gwent wedi cynnau'n ddamweiniol

Cyhoeddwyd

Cynnau trwy ddamwain wnaeth y tân enfawr a ymledodd trwy safle cwmni llogi sgipiau yn Sir Fynwy.

Anfonwyd wyth o griwiau'r gwasanaeth tân i RB Skip Hire ar Ffordd yr Orsaf, Cas-gwent tua 16:30 ddydd Iau.

Ddydd Sadwrn, gwnaeth Jennie Griffiths o wasanaeth Tân ac Achub y De drydar bod yr ymchwiliad ar ben, a bod achos y tân wedi ei gofrestru fel un damweiniol.

Chafodd neb ei anafu.