Lluniau'r Steddfod: Y diwrnod olaf // The National Eisteddfod: The final day

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Diwrnod llawn cystadlu a chynnwrf, a diwrnod olaf Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau. Dyma rai o uchafbwyntiau'r dydd mewn lluniau:

After a full day of competing at the National Eisteddfod of Montgomeryshire and the Marches, everybody's packing up and heading for home until next year. Here are some of the day's highlights in pictures:

Disgrifiad o’r llun,
Wrth i'r diwrnod olaf wawrio, mae ardal yr Eisteddfod yn dangos ei rinweddau'n llawn // The glorious local landscape as the final day of the Eisteddfod dawns
Disgrifiad o’r llun,
Mae dechrau'r diwrnod yn golygu ciwio am gawod ar y maes carafanau // A new day means joining the queue for the showers on the caravan park
Disgrifiad o’r llun,
Un o arddangosfeydd mwyaf trawiadol y Lle Celf: Dim Gwrthrych Diriaethol 2, gan Zoe Preece // One of the most striking exhibitions at the arts pavilion by Zoe Preece
Disgrifiad o’r llun,
Carys Huntley a Dr Rachel Cross o Brifysgol Aberystwyth gyda'r teclynnau fydd yn glanio ar Mars yn 2018 // Carys Huntley and Dr Rachel Cross with parts of a 'rover' device which will land on Mars in 2018
Disgrifiad o’r llun,
Bywyd unig yw bywyd cantores sy'n disgwyl i gamu ar y llwyfan mawr // It's a lonely world when you're about to step on stage
Disgrifiad o’r llun,
Cofnod o Maes B // The Maes B badge of honour
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r artist Andrew Logan o Aberriw yn arddangos ei waith ar faes y Brifwyl // The artist Andrew Logan from Berriew enjoying the sun on a red-hot day
Disgrifiad o’r llun,
Dechrau'r daith hir o'r maes carafanau am y tro olaf // Taking the long journey from the caravan park for the last time
Disgrifiad o’r llun,
O Gân i Gelf: Gwaith celf gan fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn seiliedig ar eiriau caneuon Cymraeg // 'Dyma gariad fel y moroedd' - words from the Welsh hymn 'Here is love, vast as the ocean'
Disgrifiad o’r llun,
Aelodau Côr Meibion Taf yn cofnodi'r foment fuddugol am byth // Documenting the moment of victory
Disgrifiad o’r llun,
Cyfle i gael tro ar glocsio traddodiadol mewn gweithdy yn y Tŷ Gwerin heddiw // Have a go: A traditional clog dancing workshop at the folk tent
Disgrifiad o’r llun,
Cymesuredd // Stall symmetry
Disgrifiad o’r llun,
"Rwan ta, be nesaf?" // "Now then, what next?"
Disgrifiad o’r llun,
Mae posteri gyda negeseuon amrywiol yn rhan annatod o unrhyw Eisteddfod // At the Eisteddfod 'fly posting' is practically compulsory
Disgrifiad o’r llun,
Nôl ar y maes carafannau, mae Eirian Jones o Langwm yn dathlu penblwydd arbennig. Mae cliw am ei hoedran yn y llun // Back at the caravan park, Eirian Jones from Llangwm celebrates a special birthday. We won't divulge her age, but there's a clue in the picture
Disgrifiad o’r llun,
Y Pafiliwn Pinc yn cael diwrnod bendigedig ar beth allai fod ei Eisteddfod olaf // The pink pavilion enjoys a final sunny day. This could be its last Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Steffan Wiliam sydd wedi bod yn sylwebu yn Saesneg ar ein llif fideo o'r Pafiliwn ac sydd wedi dod yn dipyn o seren // Steffan Wiliam, who's been commentating on the events in the pavilion in English
Disgrifiad o’r llun,
Ac wedi elwch, tawelwch fu. Y Pafiliwn yn wag wedi wythnos lawn o gystadlu // The pavilion falls to silence. Until next year

Cofiwch, gallwch weld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw.

For more on the Eisteddfod, including all the week's results and video highlights of the performances, visit our special Eisteddfod website.

Straeon perthnasol

Pynciau Cysylltiedig