Lluniau'r Steddfod: Y diwrnod olaf // The National Eisteddfod: The final day

Diwrnod llawn cystadlu a chynnwrf, a diwrnod olaf Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau. Dyma rai o uchafbwyntiau'r dydd mewn lluniau:

After a full day of competing at the National Eisteddfod of Montgomeryshire and the Marches, everybody's packing up and heading for home until next year. Here are some of the day's highlights in pictures:

Image caption Wrth i'r diwrnod olaf wawrio, mae ardal yr Eisteddfod yn dangos ei rinweddau'n llawn // The glorious local landscape as the final day of the Eisteddfod dawns
Image caption Mae dechrau'r diwrnod yn golygu ciwio am gawod ar y maes carafanau // A new day means joining the queue for the showers on the caravan park
Image caption Un o arddangosfeydd mwyaf trawiadol y Lle Celf: Dim Gwrthrych Diriaethol 2, gan Zoe Preece // One of the most striking exhibitions at the arts pavilion by Zoe Preece
Image caption Carys Huntley a Dr Rachel Cross o Brifysgol Aberystwyth gyda'r teclynnau fydd yn glanio ar Mars yn 2018 // Carys Huntley and Dr Rachel Cross with parts of a 'rover' device which will land on Mars in 2018
Image caption Bywyd unig yw bywyd cantores sy'n disgwyl i gamu ar y llwyfan mawr // It's a lonely world when you're about to step on stage
Image caption Cofnod o Maes B // The Maes B badge of honour
Image caption Mae'r artist Andrew Logan o Aberriw yn arddangos ei waith ar faes y Brifwyl // The artist Andrew Logan from Berriew enjoying the sun on a red-hot day
Image caption Dechrau'r daith hir o'r maes carafanau am y tro olaf // Taking the long journey from the caravan park for the last time
Image caption O Gân i Gelf: Gwaith celf gan fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn seiliedig ar eiriau caneuon Cymraeg // 'Dyma gariad fel y moroedd' - words from the Welsh hymn 'Here is love, vast as the ocean'
Image caption Aelodau Côr Meibion Taf yn cofnodi'r foment fuddugol am byth // Documenting the moment of victory
Image caption Cyfle i gael tro ar glocsio traddodiadol mewn gweithdy yn y Tŷ Gwerin heddiw // Have a go: A traditional clog dancing workshop at the folk tent
Image caption Cymesuredd // Stall symmetry
Image caption "Rwan ta, be nesaf?" // "Now then, what next?"
Image caption Mae posteri gyda negeseuon amrywiol yn rhan annatod o unrhyw Eisteddfod // At the Eisteddfod 'fly posting' is practically compulsory
Image caption Nôl ar y maes carafannau, mae Eirian Jones o Langwm yn dathlu penblwydd arbennig. Mae cliw am ei hoedran yn y llun // Back at the caravan park, Eirian Jones from Llangwm celebrates a special birthday. We won't divulge her age, but there's a clue in the picture
Image caption Y Pafiliwn Pinc yn cael diwrnod bendigedig ar beth allai fod ei Eisteddfod olaf // The pink pavilion enjoys a final sunny day. This could be its last Eisteddfod
Image caption Steffan Wiliam sydd wedi bod yn sylwebu yn Saesneg ar ein llif fideo o'r Pafiliwn ac sydd wedi dod yn dipyn o seren // Steffan Wiliam, who's been commentating on the events in the pavilion in English
Image caption Ac wedi elwch, tawelwch fu. Y Pafiliwn yn wag wedi wythnos lawn o gystadlu // The pavilion falls to silence. Until next year

Y gweddill o luniau'r wythnos // The rest of the week's pictures

Cofiwch, gallwch weld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw.

For more on the Eisteddfod, including all the week's results and video highlights of the performances, visit our special Eisteddfod website.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol