Dyn yn y llys ar gyhuddiad o dreisio

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi ymddangos yn y llys wedi ei gyhuddo o dreisio ar ôl i fenyw wedi ei hanafu gael ei darganfod mewn mynwent yng Nghaerfyrddin.

Daethpwyd o hyd i'r fenyw ar safle Eglwys Dewi Sant yn ystod oriau man ddydd Mawrth.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys fod dyn 29 oed wedi ei gyhuddo o dreisio ac o geisio achosi niwed corfforol difrifol.

Roedd e yn Llys Ynadon Llanelli ddydd Sadwrn ac fe gafodd ei gadw yn y ddalfa.