Chwilio am denant yn achos dyn coll

Published
image copyrightSouth wales police
image captionDywed yr heddlu ei bod hi'n ymddangos nad yw Mr Warburton wedi siarad â, na chael ei weld gan neb, ers 31 Gorffennaf

Mae plismyn yn chwilio am denant dyn o Abertawe sydd wedi bod ar goll ers 31 Gorffennaf.

Mae Heddlu'r De yn "bryderus ynghylch lles" Alec Warburton, 59 oed, ac maen nhw wedi bod yn chwilio yn ei gartre yn Ffordd Vivian yn y ddinas.

Cafodd pabell yr heddlu ei chodi ar y stryd ddydd Iau

image copyrightSouth wales police
image captionDavid Craig Ellis

Mae ditectifs yn chwilio am denant Mr Warburton, David Craig Ellis, am eu bod yn credu y gallai fod ganddo wybodaeth ynghylch ei ddiflaniad.

image copyrightSouth Wales Police

Mae'r heddlu hefyd yn chwilio am gar Peugeot 205 gwyrdd Mr Warburton ac mae delweddau teledu cylch cyfyng wedi cadarnhau bod y car yn cael ei ddefnyddio ar 2 Awst.