Benjamin Zephaniah: 'Dylid dysgu Cymraeg yn ysgolion Lloegr'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Benjamin Zephaniah: "Dwi'n gwybod am bobl yn Lloegr sy ddim yn gwybod bod pobl yng Nghymru'n siarad Cymraeg".

Mae'r bardd, awdur a cherddor Benjamin Zephaniah wedi dweud y dylai'r Gymraeg gael ei dysgu yn ysgolion Lloegr. Mewn cyfweliad â Cymru Fyw, dywedodd:

"Rydw i wastad wedi dweud y dylai'r Gymraeg gael ei dysgu mewn ysgolion yn Lloegr.

"Mae Hindi, Tsieinëeg a Ffrangeg yn cael eu dysgu, felly pam ddim y Gymraeg? A pham ddim y Gernyweg?"

Gwnaeth Benjamin Zephaniah ei sylwadau wedi iddo ymweld â'r Eisteddfod Genedlaethol am y tro cyntaf.

Wedi ei ymweliad â'r Maes ym Meifod, fe wnaeth e hefyd geisio annog mwy o feirdd Cymraeg i berfformio yn Lloegr.

"Rwy'n meddwl bod angen i feirdd o Gymru berfformio'n amlach yn Lloegr - mae angen i ni glywed mwy o'r Gymraeg mewn gwyliau fel Latitude.

"Rwy'n aml-ddiwylliannwr. Yn Lloegr, ar y cyfan, pan ry'n ni'n siarad am amlddiwylliannedd, rydyn ni'n tueddu i siarad am bobl ddu, pobl Asiaidd a phobl sydd wedi dod â'u diwylliannau yma, ac weithiau rydyn ni'n anghofio bod yna ddiwylliannau lleol sy'n wahanol iawn i ddiwylliant a llenyddiaeth Seisnig.

"Felly pan rydw i'n dod i Gymru, rwy'n trin Cymru fel gwlad wahanol gyda'i hiaith a'i diwylliant ei hun. Ac os yw Cymru'n rhan o Brydain, yna mae'r diwylliant hwn yn rhan bwysig o Brydain - cyn bwysiced â diwylliant Jamacaidd, Trinidadaidd neu ddiwylliant Indiaidd er enghraifft."

Mae modd darllen cyfweliad llawn gyda Benjamin Zephaniah yn y Cylchgrawn drwy glicio yma.

Darlledir Benjamin Zephaniah's First Eisteddfod ar BBC FOUR ddydd Sul 16 Awst am 19:00.