Wythnos yr Eisteddfod mewn lluniau // The week in pictures: The National Eisteddfod

  • Cyhoeddwyd

Drwy gydol wythnos yr Eisteddfod bu Cymru Fyw yn cyhoeddi lluniau dyddiol o'r maes. Wrth i ni ffarwelio â Meifod, dyma gyfle i edrych nôl ar rai o luniau mwyaf cofiadwy yr wythnos:

As we bid farewell to the National Eisteddfod of Montgomeryshire and the Marches, we look back at some of the most memorable pictures of the week:

Disgrifiad o’r llun,
Cwtch gan Mam cyn i Angharad berfformio yn sioe'r Mudiad Meithrin // Proud mum Gwawr gives her little star a cwtch before taking part in the children's pageant
Disgrifiad o’r llun,
"Dim ots bod ni wedi gwisgo yr un peth!" // The Gorsedd of Bards gathered together on Monday
Disgrifiad o’r llun,
Dewi Corn a Paul Corn Cynan yn rhannu jôc yn y seremoni ddydd Llun // Preparing for the fanfare
Disgrifiad o’r llun,
"Nawr te blant, os ewch chi ar goll chi'n gwybod sut i ffeindio fi!" // "Now then children, if you get lost you know how to find me!"
Disgrifiad o’r llun,
Roedd teyrnged i 'Delynores Maldwyn' Nansi Richards yn y Tŷ Gwerin // A traditional clog dance formed part of the tribute to world-renowned harpist Nansi Richards in the folk tent
Disgrifiad o’r llun,
Guto Dafydd, enillydd y goron llynedd // 21st century druid - poet Guto Dafydd, last year's winner of the crown
Disgrifiad o’r llun,
Bywyd unig yw bywyd cantores sy'n disgwyl i gamu ar y llwyfan // It's a lonely world when you're about to step on stage
Disgrifiad o’r llun,
Sypreis yn y Pafiliwn! Yr actores Siân Phillips yn perfformio // Siân Phillips made an impromptu performance in the pavilion
Disgrifiad o’r llun,
Cymesuredd // Stall symmetry
Disgrifiad o’r llun,
Siân James yn paratoi ar gyfer y seremoni i gael ei hurddo i'r Orsedd fore Gwener // Folk singer Siân James was accepted to the Gorsedd of Bards on Friday
Disgrifiad o’r llun,
Alex Jones yn chwythu cusan // Presenter Alex Jones was also made a member of the Gorsedd of Bards
Disgrifiad o’r llun,
Digon o ryfeddod! // The flower girls wait to perform
Disgrifiad o’r llun,
Hywel Griffiths, bardd y Gadair, yn codi // The audience applauds poet Hywel Griffiths - winner of the Chair
Disgrifiad o’r llun,
"Bihafiwch blant!" // "Behave yourselves!"
Disgrifiad o’r llun,
Aelodau Côr Meibion Taf yn cofnodi'r foment fuddugol // Documenting the moment of victory
Disgrifiad o’r llun,
Ai dyma'r tro olaf y gwelwn ni'r Pafiliwn pinc eiconig yn y Steddfod? // This could be the last time we see the iconic pink pavilion in the Eisteddfod

Gallwch weld y newyddion, canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw.

See results, video highlights and all the news from the Eisteddfod on our Eisteddfod website.