Dechrau sioe deithiol rhoi organau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal ymgyrch i hysbysu pobl am y newidiadau fydd yn dod i rym ym mis Rhagfyr.

Bydd sioe deithiol i godi ymwybyddiaeth am newid yn y drefn o roi organau yng Nghymru yn dechrau ddydd Llun.

Fel rhan o'r ymgyrch gwybodaeth gyhoeddus 'Rhoi Organau Cymru - Mae'n Amser i Ddewis' - bydd y sioe deithiol yn ymweld â 21 o archfarchnadoedd ledled Cymru rhwng Awst 10 a 14, lle bydd tîm o bobl wrth law gyda gwybodaeth am y newidiadau.

Bydd y sioe deithiol yn annog pobl i feddwl am eu dewisiadau rhoi organau ac fe fydd gwybodaeth yn cael ei ddarparu am sut y gall pobl gofrestru penderfyniad i roi neu beidio â bod yn rhoddwr organau cyn 1 Rhagfyr pan fydd y newidiadau yn dod i rym.

Bryd hynny, Cymru fydd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno system feddal o optio allan ar gyfer rhoi organau, pan ddaw cyfraith rhoi organau newydd i rym. Bydd y gyfraith newydd yn ei gwneud yn haws i bobl i wneud penderfyniad am os ydynt yn dymuno i fod yn rhoddwyr organau.

Cofrestru

O dan y system newydd, os nad yw pobl wedi cofrestru penderfyniad i fod yn rhoddwr organau (optio i mewn) neu benderfyniad i beidio â bod yn rhoddwr organau (optio allan), byddant yn cael eu hystyried fel nad oes ganddynt unrhyw wrthwynebiad i fod yn rhoddwr organ.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford,

"Ar 1 Rhagfyr, Cymru fydd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno system feddal o optio allan. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn helpu i achub bywydau trwy drawsnewid agweddau tuag at ganiatâd i roi organau.

"Mae'r sioe deithiol gwybodaeth 'Rhoi Organau Cymru - Mae'n Amser i Ddewis', yn ysgogi sgyrsiau am roi organau ac rwy'n gobeithio y bydd pobl yn parhau i siarad â'u hanwyliaid am eu dewisiadau roi organau."

Bydd aelodau o dîm Rhoi Organau Cymru ar gael i siarad am y newidiadau yn y gyfraith yn y lleoliadau canlynol:

Dydd Llun Awst 10

Tesco, Aberdaugleddau: 9am-12pm

Asda, Pillgwenlly, Casnewydd: 9am-12pm

Tesco, Hwlffordd: 2pm-5pm

Asda, Bae Caerdydd, Caerdydd: 2pm-5pm

Dydd Mawrth Awst 11

Tesco, Aberteifi: 9am-12pm

Tesco Extra, Pont-y-pŵl: 9am-12pm

Co-op, Llanymddyfri: 2pm-5pm

Tesco Extra, Pontypridd: 2pm-5pm

Dydd Mercher Awst 12

Morrisons, Y Drenewydd: 9am-12pm

Asda, Coed Duon: 9am-12pm

Co-op, Machynlleth: 2pm-5pm

Morrisons, Glyn Ebwy: 2pm-5pm

Dydd Iau Awst 13

Asda, Wrecsam 7.30am-9.30am

Tesco, Rhydaman: 8am-10.30am

Asda, Llandudno: 11am-1pm

Tesco, Port Talbot: 11.30am-2pm

Co-op, Y Bala: 2.30pm-5pm

Morrisons, Castell-nedd: 2.30pm-5pm

Dydd Gwener Awst 14

Asda Living, Llantrisant: 9am-12pm

Asda, Y Barri: 9am-12pm

Waitrose, Mynwy: 2pm-5pm