Jeremy Corbyn yn barod i weithio â Plaid Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jeremy Corbyn wedi bod ar daith yng Nghymru

Mae Jeremy Corbyn wedi dweud ei fod yn barod i gyd-weithio gyda Phlaid Cymru yn San Steffan fel rhan o'i agenda radical asgell chwith.

Mae Corbyn wedi bod ar daith yng Nghymru gyda dim ond pedwar diwrnod i fynd cyn bod y papurau pleidleisio ar gyfer etholiad arweinyddiaeth y Blaid Lafur yn cael eu dosbarthu.

Mae disgwyl i Blaid Cymru ymateb i'w sylwadau maes o law.

Bu ymgyrch Corbyn yn ymweld â Llandudno a Chei Conna brynhawn Llun ac fe fydd yn ymweld â Thredegar a Chaerdydd ddydd Mawrth i geisio ennill cefnogaeth aelodau'r blaid.

Mae'r ffigwr asgell chwith amlwg eisoes wedi ennill mwy o gefnogaeth etholaethol leol y blaid yng Nghymru a Lloegr na'r tri ymgeisydd arall, sef Andy Burnham, Yvette Cooper a Liz Kendall.

Ond mae ffigyrau amlwg o'r blaid Lafur, gan gynnwys y cyn Brif Weinidog Tony Blair, wedi honni y byddai Plaid Lafur o dan arweinyddiaeth Corbyn yn ymddangos yn rhy eithafol gan bleidleiswyr mewn etholiad cyffredinol.

Ffynhonnell y llun, BBx
Disgrifiad o’r llun,
Nid yw Tony Blair eisiau gweld Corbyn fel arweinydd y blaid Lafur

Mae honiadau wedi eu gwneud fod rhai Ceidwadwyr a phrotestwyr adain chwith wedi ymuno â Llafur sicrhau bod y blaid yn ethol arweinydd adain-chwith.

Mae cyn-gyfarwyddwr cyfathrebu Tony Blair, Alistair Campbell, wedi honni y byddai'r blaid yn cael ei gyrru "dros ochr clogwyn" os yw Jeremy Corbyn yn cael ei ethol fel arweinydd.

Mae'n dweud ei fod wedi mynd a'i ofnau a phryderon yn gyhoeddus oherwydd ei fod yn sicr y byddai'r blaid yn cael ei lladd gyda Corbyn wrth y llyw.

'Syndod'

Nid yw Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi cefnogi unrhyw un o'r ymgeiswyr yn gyhoeddus, ond mae wedi dweud y byddai ethol Corbyn yn "syndod".

Mae cefnogwyr Jeremy Corbyn yn dadlau fod ei egwyddorion gwrth-lymder wedi cael ei groesawu gan y cyhoedd.

Ddydd Llun dywedodd Mr Corbyn: "Fel gwrthblaid rhaid i chi weithio gyda'r gwrthbleidiau eraill er mwyn cael cefnogaeth.

"Dydw i ddim yn son am glymbleidio gydag unrhyw un... dim ond ein bod yn cyflwyno'n agenda ni.

"Mae fy agenda i efallai yn fwy radical nag y byddai eraill am ei chyflwyno... os yw hynny'n dod â phobl eraill gyda ni, eu bod yn pleidleisio gyda ni a'n bod felly gweithio gyda'n gilydd ar y pwync yna, fe fyddai hynny'n dda."

Fe fydd enillydd y bleidlais yn cael ei enwi ar 12 Medi.

Ymateb Plaid Cymru

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru: "Mae Plaid Cymru wastad yn barod i weithio gyda'r rhai sy'n rhannu ein agenda flaengar ac sydd eisiau'r gorau i Gymru.

"Credwn fod angen gwrthwynebiad cryf i ymrwymiad ideolegol y Torïaid i dorri'r wladwriaeth les. Os yw arweinydd nesaf Llafur am ymuno a Phlaid Cymru i wrthwynebu agenda'r Torïaid yn San Steffan yna heb os, byddwn yn croesawu hynny.

"Yn y cyfamser, mae Llafur bellach yn rhan o'r broblem yng Nghymru. Mae ein cenedl ar ei cholled dan eu rheolaeth ac maent wedi cymryd cefnogaeth pobl yn ganiataol am lawer rhy hir.

"Mae angen newid ar Gymru. Rydym am i bobl roi'r cyfle i ni roi terfyn ar gam-lywodraethu Llafur. Gall Cymru wneud yn well na hyn."

Straeon perthnasol