Hofrennydd yn chwilio wedi lladrad

Cyhoeddwyd

Mae hofrennydd yr heddlu wedi bod yn cynorthwyo'r chwilio am ddyn yn dilyn lladrad mewn siop bwci.

Aeth dyn i mewn i siop William Hill ar Ffordd Gloddaeth yn Llandudno ychydig ar ôl 09:30 fore Llun gyda gorchudd dros ei wyneb.

Dywedodd yr heddlu ei fod wedi bygwth staff, mynnu cael arian ganddynt cyn dianc gyda'r arian.

Fe ychwanegon nhw fod yr ardal wedi ei chau a bod hofrennydd yr heddlu yn chwilio'r ardal.

Cafodd y dyn y maen nhw'n chwilio amdano ei ddisgrifio fel dyn gwyn rhwng 5'3" a 5'5" o daldra a chorf main ac yn ei 20au cynnar neu ganol.

Roedd yn gwisgo siwmper las gyda chwfl arni, trowsus tracwisg glas tywyll, esgidiau du a sgarff werdd tywyll.

Y tro diwethaf iddo gael ei weld roedd yn mynd tuag at y gyffordd gyda Stryd y Capel.

Mae cais ar i unrhyw un sydd â gwybodaeth amdano neu'r digwyddiad i ffonio'r heddlu ar 101.