Tawel Fan: Enwau 12 wedi eu cyfeirio at gyrff proffesiynol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth adroddiad ddarganfod bod rhai cleifion wedi'u trin "fel anifeiliaid" ar ward Tawel Fan

Bellach mae enwau 12 o staff wedi cael eu cyfeirio at eu cyrff proffesiynol o ganlyniad i sgandal uned iechyd meddwl Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd.

Daw'r newyddion wrth iddi ddod i'r amlwg bod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi talu £9m i setlo achosion o esgeulustod a niwed personol yn y 12 mis diwethaf.

Fe wnaeth y bwrdd hefyd wario £711,358 mewn costau yn amddiffyn yr honiadau.

Bydd prif weithredwr dros dro'r bwrdd iechyd, Simon Dean, yn adrodd y diweddaraf ar yr holl gamau sy'n cael eu cymryd gan y tîm ymateb gafodd ei sefydlu yn dilyn y sgandal i'r uned iechyd meddwl mewn cyfarfod y bwrdd ddydd Mawrth.

Gwahardd naw

Fe wnaeth Adroddiad Ockenden ddarganfod bod rhai cleifion wedi'u trin "fel anifeiliaid" ar y ward.

Mae Mr Dean wedi cadarnhau bod naw aelod o staff wedi'u hadrodd i'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, a thri arall i'r Cyngor Meddygol Cyffredinol.

Mae naw aelod o staff wedi'u gwahardd, pedwar wedi'u symud i rywle arall, a thri wedi cael cyfyngiadau ar eu dyletswyddau.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd y prif weithredwr dros dro, Simon Dean, mewn cyfarfod y bwrdd ddydd Mawrth

Mae'r Gwasanaeth Cynghori Iechyd a Gofal wedi ei gomisiynu i gynnal ymchwiliad, a bu staff y gwasanaeth yn cyfarfod teuluoedd cleifion Tawel Fan ddydd Llun.

Mae rhai o'r teuluoedd wedi gofyn i gael eu cydnabod fel rhai sydd â diddordeb penodol yn yr ymchwiliad, i'w galluogi i fynychu cyfarfodydd y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

£25,000 yr achos

Fel pob bwrdd iechyd, mae Betsi Cadwaladr yn cyfrannu i Gronfa Risg Cymru - math o yswiriant.

Golygai hyn mai £2,094,282 o'r £9m oedd rhaid i'r bwrdd iechyd ei hun gyfrannu, neu £25,000 yr achos.

Bydd y manylion yn cael eu cyhoeddi mewn adroddiad gan Chris Wright, y cyfarwyddwr gwasanaethau corfforedig, i gyfarfod y bwrdd ddydd Mawrth.

Dywedodd bod y bwrdd mewn "safle heriol" o ran delio â phryderon, sy'n cynnwys honiadau o ddigwyddiadau difrifol.

Ond mae'r adroddiad yn dweud bod "newidiadau sylweddol wedi'u gwneud dros y 12 mis diwethaf", a bod "cynllun gweithredu mewn lle".

Mae'n mynd ymlaen i ychwanegu: "Mae cyflymdra gwelliannau a newidiadau wedi bod yn siomedig o araf o ganlyniad i newidiadau cyfundrefnol."

Straeon perthnasol