Rheolau newydd ar gofroddion beddau yn dilyn ffrae

  • Cyhoeddwyd
Bedd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd rhieni wedi cwyno ar ôl i eitemau personol gael eu tynnu oddi ar feddau plant

Mae cofroddion beddau sy'n goleuo, symud neu wneud sŵn i gael eu gwahardd o fynwentydd yn Nhorfaen yn dilyn dadl dros bersonoli plotiau.

Roedd rhieni yn ddig y llynedd pan gafodd eitemau personol eu tynnu oddi ar feddau plant a'u gyrru i gladdfa sbwriel.

Fe gafodd y cyngor ymgynghoriad ar y rheolau a phenderfynwyd bod eitemau "niwsans" fel melinau gwynt a goleuadau i gael eu gwahardd.

Dywedodd un cynghorydd ei bod yn siomedig nad oedd na gyfaddawd gwell wedi bod.

Ymateb y cyngor oedd bod y rheolau yn cael eu cyflwyno i gadw sancteiddrwydd mynwentydd mewn lle.

'Ymgynghoriad eang'

Yn ôl y cynghorydd John Cunningham, cafodd y rheolau newydd eu llunio yn dilyn "ymgynghoriad eang" gyda'r rhai oedd wedi codi pryderon.

Ond dywedodd y cynghorydd annibynnol Elizabeth Haynes nad oedd pawb yn hapus gyda'r cynlluniau.

"Rwy'n meddwl y gallai cyfaddawd gwell fod wedi ei gyrraedd," meddai.

Ychwanegodd bod nifer o rieni yn teimlo ei bod yn annheg bod y rheolau yn wahanol yn dibynnu ar yr ardal, ac y dylai cyfraith trwy Gymru gael ei chyflwyno.

Ond fe gafodd y syniad yma ei wrthod gan weinidogion, oedd yn dweud ei fod yn fater i'r awdurdodau lleol.