Angen mewnfudwyr i 'lenwi bwlch' swyddi

Cyhoeddwyd

Fe ddylai Llywodraeth Prydain ddefnyddio mewnfudwyr gyda'r sgiliau perthnasol i lenwi'r galw am swyddi yng Nghymru, yn ôl cyn-weinidog masnach.

Dywedodd yr Arglwydd Digby Jones nad oedd digon o weithwyr gyda sgiliau perthnasol yng Nghymru ac fe alwodd am newid yn y polisi mewnfudo Prydeinig i fynd i'r afael a'r broblem.

Roedd hefyd yn feirniadol o lefel yr addysg oedd yn cael ei gynnig, oedd wedi "gadael pobl Prydain i lawr".

Mae'r BBC wedi gofyn am ymateb gan lywodraethau Prydain a Chymru.

Roedd yr Arglwydd Jones yn siarad yn dilyn rhyddhau ffigurau diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol oedd yn dangos fod 641,000 o bobl wedi mewnfudo i Brydain yn 2014, sydd yn gynnydd o'r 526,000 yn 2013.

Dywedodd wrth BBC Radio Wales y dylai Prydain barhau i fod yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd os allai aelodau o'r undeb ganolbwyntio ar addysg a hyfforddi er mwyn galluogi mewnfudwyr i dderbyn y sgiliau perthnasol.

"Nid oes gan y Deyrnas Unedig, a de Cymru'n enwedig, ddigon o bobl gyda sgiliau", meddai cyn-bennaeth y corff sydd yn cynrychioli busnesau, y CBI.

"Fe ddylai rhywfaint o bolisi mewnfudo'r genedl ddechrau yno. Fe ddylai ddechrau gyda'r ffaith ein bod angen mwy o bobl, gyda sgiliau perthnasol.

"Felly beth bynnag yw lliw eu croen, neu'r duw y maen nhw'n ei addoli, neu o ble maen nhw'n dod yn y byd... os oes ganddyn nhw sgil a swydd i fynd iddi gyda chyflogwr i'w noddi, yna fe ddylie ni ddweud 'mae croeso i chi yma'."

Dywedodd fod polisiau addysg llywodraeth ganolog a llywodraethau sydd wedi eu datganoli wedi "gwneud cam a phobl Prydain".

"Dyw ychydig o dan hanner y bobl sydd yn gadael ysgol yn 16 oed ddim yn gallu darllen, ysgrifennu na chyfrif i safon ddisgwyliedig plant 11 oed", ychwanegodd.

"Ac mae'n cyffwrdd ar y ffaith - os ydych am gystadlu mewn economi fyd-eang rhaid i chi ennill drwy gynnig gwerth ychwanegol, bod yn arloesol a chynnig safon."