Arestio dyn wedi lladrad mewn siop yn Llandudno

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi ei arestio ar amheuaeth o ladrata o siop bwci yn Llandudno ddydd Llun.

Cafodd y dyn 21 oed ei arestio wedi'r digwyddiad yn siop William Hill ar Ffordd Gloddaeth yn y dref.

Mae'r dyn yn y ddalfa ar hyn o bryd ac mae cais ar i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i ffonio'r heddlu ar 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod S120361.

Straeon perthnasol