Cwpwl yn gwadu gweithred ryw mewn cyngerdd Paloma Faith

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y gantores Paloma Faith yn y cyngerdd yn Hyde Park

Mae llys wedi clywed fod cwpwl ar gyhuddiad o gymryd rhan mewn gweithred ryw anweddus yng nghyngerdd y gantores Paloma Faith yn Hyde Park wedi mynd "tu hwnt i ffiniau gweddusrwydd".

Cafodd Lisanne Beck, 47 oed, a'i chariad Simon Murphy, 48 oed o Abertawe, eu ffilmio ar ffôn symudol ar 14 Medi y llynedd.

Dywedodd un llygad-dyst fod rhaid i blentyn gael ei warchod rhag gweld y weithred.

Mae'r cwpwl wedi pledio'n ddi-euog i gyhuddiad o ymddwyn yn anweddus drwy gymryd rhan mewn gweithred ryw yn gyhoeddus.

Dywedodd Ms Beck: "Doeddwn i ddim yn feddw dwll ond yn hapus."

Mynnodd nad oedd y weithred yn anweddus. "Fe wnes i siglo Simon ... roeddwn i eisiau ei ddihuno fe a helpu fe fynd i'r tŷ bach ..."

Dywedodd Tom Cleeve, bargyfreithiwr yr erlyniad, yn llys yr Old Bailey yn Llundain fod y weithred wedi cael ei gweld gan nifer o aelodau'r cyhoedd a'i bod "tu hwnt i ffiniau gweddusrwydd".

Wedi meddwi

Roedd yn ymddangos fod y ddau wedi meddwi, meddai Mr Cleeve.

Dywedodd ei bod yn ymddangos fod Ms Beck wedi agor trowsus byr ei chymar gan gyflawni gweithred ryw anweddus.

Cafodd swyddogion diogelwch eu galw cyn i'r ddau gael eu hebrwng allan.

Clywodd y llys fod Mr Murphy yn honni nad oedd yn ymwybodol o unrhyw ddigwyddiad ar y pryd.

Mae'r achos yn parhau.