Steddfod heb y Maes?

  • Cyhoeddwyd
Neuadd DewiFfynhonnell y llun, Wikipedia
Disgrifiad o’r llun,
Neuadd Dewi Sant, un lleoliad posib ar gyfer Eisteddfod 2018

A ddylai Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 gael ei chynnal heb faes traddodiadol? Mae'n syniad sy'n cael ei ystyried gan drefnwyr y brifwyl.

Mae Cymru Fyw wedi bod yn edrych ar leoliadau posib i gynnal rhai o'r gweithgareddau heb y pafiliwn a'r pebyll traddodiadol ac mae rhai sdeddfotwyr wedi rhannu eu barn yn glir am yr egwyddor ar wefan Twitter. Dymai chi flas o'r drafodaeth:

Malan Wilkinson @malanwilkinson: "Dw i'n casáu popeth am y syniad! Siawns y medrwn ni gefnogi ardaloedd ar hyd a lled Cymru heb newid popeth hyfryd am y 'sdeddfod."

Guto Dafydd @gutodafydd: "Dwi'n hoff iawn o'r syniad o'r brifwyl yn hawlio'r brifddinas - meddiannu canol Caerdydd a'i ddefnyddio fel maes".

Helen Saunders @Ceridweb: "Mae Caerdydd yn dal yn lle mor Seisnigedd, bydd hi'n anodd cael awyrgylch Eisteddfod"

Geraint Løvgreen @ddim_yn_sant: "Mewn lle fel Meifod mae'n rhaid ei chynnal mewn cae. Ond mewn lle mae dewis arall ar gael, pam ddim arbrofi?"

Dewisiadau'r Eisteddfod

Does dim manylion hyd yma ynglyn a'r trafodaethau sydd ar y gweill - ond mae modd dyfalu ynglyn a'r dewisiadau allai wynebu'r Eisteddfod

Y flaenoriaeth penna fydd sicrhau canolfan addas - adeilad addas ar gyfer gweithgareddau mawr y pafiliwn.

Mae Cymru Fyw wedi bod yn edrych ar leoliadau posib ar gyfer y cystadlu a'r seremonïau - ac mae sawl opsiwn ar gael.

Fe fydd y gofynion yn sylweddol.

Mae gan y pafiliwn pinc presennol le i gynulleidfa o 2500.

Bydd trefnwyr yr Eisteddfod yn chwilio am ganolfan fawr sydd yn ddigon hyblyg i gynnal holl gystadlaethau'r ŵyl a'r seremonïau mawr.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Canolfan y Mileniwm yn gartref i Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd

Canolfan Mileniwm Cymru

Eisoes mae Eisteddfod yr Urdd yn cynnal yr Eisteddfodau yma. Yma mae prif lwyfan y cystadlu, gyda stondinau y tua allan ar Roahl Dahl Plass.

Manteision:

Adeilad urddasol urddasol a acwstig da - lle i gynulleidfa o 1897 a nifer o ystafelloedd ymarfer pwrpasol.

Anfanteision:

Dros filltir o ganol y ddinas a diffyg digon o adeiladau "diwylliannol" eraill gerllaw.

Ffynhonnell y llun, Wikipedia
Disgrifiad o’r llun,
Neuadd Dewi Sant, cartref cystadleuaeth Canwr y Byd

Neuadd Dewi Sant

Manteision:

Lleoliad gwych yng nghanol y ddinas gyda 1500 o seddi. Acwstig ardderchog ar gyfer perfformiadau cerddorol.

Yr Aes y tu allan sydd eisoes yn cynnal stodinau masnachol adeg siopa nadolig.

Anfanteision:

Ychydig yn gyfyng ar gyfer cerbydau, llai o faint na'r pafiliwn presennol.

Ffynhonnell y llun, Wikipedia
Disgrifiad o’r llun,
Mae yna ddigon o le i'r Eistedddfod yn y "Motorpoint Arena"

Motorpoint Arena

Manteision:

Canolfan berfformio fawr yng nghanol y ddinas - lle ar gyfer cynulleidfa o 5,000. Lleoliad gwych â gwagle hyblyg. Digon mawr i gynnal prif seremonïau'r eisteddfod.

Anfanteision

Enw di ramant ar gyfer canolfan ddiwylliannol, ond efallai yn cwrdd â llawer o ofynion yr Eisteddfod Genedlaethol…

Disgrifiad o’r llun,
Castell Caerdydd adeg Tafwyl 2015

Castell Caerdydd

Manteision:

Mae'r castell wedi cynnal cyngherddau awyr agored mawr ar gyfer cynulleidfaoedd o 10,000 ar gyfer perfformwyr fel y Manic Street Preachers, Tom Jones a'r Stereophonics. Dyma gartref Tafwyl, Gŵyl Gymraeg Caerdydd. Lleoliad da ar gyfer stondinau a pherfformiadau awyr agored.

Anfanteision:

Ddim yn bafiliwn ond yn ganolfan posib i stondinau'r ŵyl a'r llwyfannau eraill.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r stadiwm wedi croesawu Take That, U2 a'r tim rygbi cenedlaethol... beth am Orsedd y Beirdd?

Stadiwm y Mileniwm

Manteision:

Mae'r tô yn medru cau, mae modd symud y gwair i naill ochr, ac mae o 74,000 seddi plastig yno.

Hefyd mae Parc yr Arfau yn gyfleus o agos drws nesaf. Mae'r bariau dydd yn medru arllwys cannoedd o alwyni o gwrw pob eiliad ac mae digon o dai bach (i ddynion)

Ar gael fel arfer yn ystod wythnos gyntaf mis Awst.

Anfanteision:

Rhy fawr, braidd.

Ffynhonnell y llun, Wikipedia
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r coleg yn ganolfan i gerdd a drama yn barod

Coleg Brenhinol Cerdd a DramaCymru

Manteision:

Adeilad newydd gyda llwyfan berfformio ar gyfer cynulleidfa o 450. Hefyd theatr sydd â lle ar gyfer 150.

Lleoliad canolog, wrth ymyl y castell. Adeilad newydd a llwyfannau perfformio gwych.

Anfanteision:

Yn rhy fach fel pafiliwn, ond yn opsiwn da i lwyfannu perfformiadau cerddorol neu ddrama o bob math.

Disgrifiad o’r llun,
Y Theatr Newydd yw un o theatrau hynaf y brifddinas

Y Theatr Newydd

Manteision:

Dros fil o seddi mewn theatr draddodiadol ei naws yng nghanol y ddinas. Yn boblogaidd ar gyfer cynnal pantos a pherfformiadau theatr traddodiadol.

Anfanteision

Yn rhy gyfyng ar gyfer yr Orsedd.

Canolfannau eraill:

Canolfan Chapter

Ar gyrion y canol, canolfan ddiwylliannol anffurfiol gyda nifer o lwyfannau hyblyg ond cymharol fach.

4 llwyfan - y mwyaf yn dal cynulleidfa o 188.

Theatr Sherman

Yn weddol agos i'r canol, llwyfan fawr ar gyfer cynulleidfa o 468, a theatr fach ar gyfer tua 150.

Lleoliad cyfleus a hyblyg.

Ydych chi o blaid arbrofi ta Maes traddodiadol amdani ?

Rhannwch eich barn gyda cymrufyw@bbc.co.uk, neu ar ein cyfrif Twitter @BBCCymruFyw

Lle dylai'r Eisteddod fynd yn 2018? Cystylltwch â BBC Cymru Fyw