Ymchwilio i dân mawr yng nghanol Llangefni

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Fe ddechreuodd y tân am 10:05 fore Mawrth

Mae'r gwasanaeth tân yn ymchwilio i dân mawr ddifrododd siop sglodion Y Ddwylan yng nghanol tref Llangefni.

Cafodd neb ei anafu.

Gadawodd diffoddwyr am 16:45 a dywedodd llefarydd eu bod yn credu bod y tân yn ddamweiniol.

Cafodd diffoddwyr eu galw i Stryd yr Eglwys am 10:30. Roedd y tân wedi cydio ar lawr gwaelod y siop sglodion cyn lledu i loriau eraill.

Cyrhaeddodd dau o griwiau tân o Fangor, un criw tân o Borthaethwy, a chriw tân o Rosneigr ar ôl 19 munud.

Ffynhonnell y llun, Bodafonpork/Twitter

Difrodi

Yn ôl Keith Thomas, sy'n berchen ar siop gigydd drws nesaf i'r adeilad aeth ar dân, cafodd y siop sglodion ei difrodi'n fawr.

Cafodd staff y siop sglodion eu hebrwng o'r adeilad, meddai, a phobl nifer o fusnesau eraill.

Dywedodd: "Mae'r siop sglodion wedi ei difrodi'n llwyr ... mae 'na gymaint o fwg wedi bod mae'n anodd iawn i ni ddweud beth yw'r difrod i fy siop i."

Ffynhonnell y llun, Glyn Jones

Dywedodd Andrew Hughes, perchennog siop Tlysau, fod y tân wedi dechrau am 10:05.

Roedd yn credu fod perchennog y siop sglodion wedi dianc yn ddi-anaf ond ei fod wedi dychryn.

"Roedd y siop yn wenfflam, does dim byd ar ôl," meddai. "Mae'r stryd ar gau ac mae'r gwasanaeth tân yma, yn pwmpio dŵr."

Dywedodd nad oedd y siop yn agor tan 11:00 fel arfer felly doedd 'na ddim cwsmeriaid ynddi ar y pryd.

"Mi wnes i weld y ffenestri yn cael eu chwythu am allan. Roeddwn i 100 o lathenni i ffwrdd ac mi wnes i deimlo'r gwres.

"Fe aeth y pechennog allan. Roedd wedi dychryn yn ofnadwy ac wedi ei ypsetio gan fod ei fusnes wedi mynd."

Ffynhonnell y llun, Paul Brook
Ffynhonnell y llun, bodafonpork/Twitter