Arolwg: Myfyrwyr Cymru yn hapus eu byd

  • Cyhoeddwyd
University graduation hatsFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd dros 300,000 o fyfyrwyr eu holi

Mae tair o brifysgolion Cymru ymhlith y lleoedd gorau o ran rhoi boddhad i fyfyrwyr, yn ôl arolwg.

Dywedodd o leiaf 90% o fyfyrwyr blwyddyn olaf yng Nghaerdydd, Abertawe a Bangor eu bod yn fodlon gyda'u profiad o fywyd prifysgol.

Y ganran ar gyfer myfyrwyr Aberystwyth a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd oedd 83%.

Hwn yw'r 11eg tro i'r arolwg gael ei gynnal.

Tra oedd 80% o fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr (Wrecsam) yn fodlon, y ganran ar gyfer Prifysgol De Cymru a'r Drindod Dewi Sant oedd 79%.

300,000

Cafodd dros 300,000 o fyfyrwyr eu holi mewn colegau a phrifysgolion yn y DG.

Yn ôl y canlyniadau, dywedodd myfyrwyr fod yna welliannau wedi bod ym meysydd dysgu, asesu, cefnogaeth academaidd a datblygiad personol.

O ran yr holl adrannau'n ymwneud â phrofiad academaidd myfyrwyr, mae boddhad wedi cynyddu neu wedi aros yr un fath ers 2014.

Dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru: "Mae perfformiad cryf addysg uwch yng Nghymru yn adlewyrchu'r gwaith sy'n cael ei wneud i wella profiadau myfyrwyr a darparu amgylchedd dysgu o'r safon uchaf."