BBC Cymru Fyw

Rhybudd am law trwm

Published
image copyrightSwyddfa Dywydd
image captionMae disgwyl y bydd y glaw yn ymledu o'r de ddydd Iau
Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn "byddwch yn barod" am law trwm ar gyfer dydd Iau.
Bydd y glaw yn lledu o dde Lloegr, ac mae disgwyl iddo gyrraedd y mwyafrif o Gymru yn ystod y dydd.
Mae disgwyl cawodydd trwm gan gynnwys mellt a tharanau.
Dywed y Swyddfa Dywydd fod yna risg y bydd y glaw yn gallu achosi trafferthion ar y ffyrdd mewn rhai ardaloedd, gyda dŵr yn casglu ar wyneb lonydd.
Daeth y rhybudd i rym am 06:00 ac mae'n weithredol dros holl siroedd Cymru heblaw Ynys Môn a Chonwy dydd Iau pan y gall hyd at 30mm o law ddisgyn mewn cyfnod byr.
Ddydd Gwener mae'r rhybudd wedi ymestyn dros holl siroedd Cymru, ac fe allai hyd at 50mm o law ddisgyn yn ystod y dydd.
Mae'r rhybudd mewn grym tan 23:50 nos Wener i bob pwrpas.