Rhybudd am law trwm

  • Cyhoeddwyd
GlawFfynhonnell y llun, Swyddfa Dywydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl y bydd y glaw yn ymledu o'r de ddydd Iau

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn "byddwch yn barod" am law trwm ar gyfer dydd Iau.

Bydd y glaw yn lledu o dde Lloegr, ac mae disgwyl iddo gyrraedd y mwyafrif o Gymru yn ystod y dydd.

Mae disgwyl cawodydd trwm gan gynnwys mellt a tharanau.

Dywed y Swyddfa Dywydd fod yna risg y bydd y glaw yn gallu achosi trafferthion ar y ffyrdd mewn rhai ardaloedd, gyda dŵr yn casglu ar wyneb lonydd.

Daeth y rhybudd i rym am 06:00 ac mae'n weithredol dros holl siroedd Cymru heblaw Ynys Môn a Chonwy dydd Iau pan y gall hyd at 30mm o law ddisgyn mewn cyfnod byr.

Ddydd Gwener mae'r rhybudd wedi ymestyn dros holl siroedd Cymru, ac fe allai hyd at 50mm o law ddisgyn yn ystod y dydd.

Mae'r rhybudd mewn grym tan 23:50 nos Wener i bob pwrpas.