Beirniadu amser ymateb y gwasanaeth tân ar Ynys Môn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Fe ddechreuodd y tân am 10:05 fore Mawrth

Mae cynghorydd wedi beirniadu gwasanaeth tân Ynys Môn wedi iddi gymryd bron i 20 munud i'r gwasanaeth gyrraedd tân difrifol wnaeth ddinistrio siop sglodion yn Llangefni.

Yn siarad ar raglen y Post Cyntaf Radio Cymru, dywedodd y Cynghorydd Bob Parry ei fod yn wyrth na gafodd unrhyw un eu hanafu yn y fflamau.

Mae'r gwasanaeth tân yn ymchwilio i'r digwyddiad, a dywedodd llefarydd eu bod yn credu ei fod wedi ei gynnau yn ddamweiniol.

Mae'r gwasanaeth wedi amddiffyn eu hamser ymateb, gan egluro ei bod yn anodd dygymod, gyda gweithlu sydd gan fwyaf yn ddiffoddwyr wrth gefn neu ran amser.

'Angen atebion'

Cafodd diffoddwyr eu galw i Stryd yr Eglwys am 10:30 fore Mawrth. Roedd y tân wedi cydio ar lawr gwaelod y siop sglodion Y Ddwylan cyn lledu i loriau eraill.

Cyrhaeddodd dau o griwiau tân o Fangor, un criw tân o Borthaethwy, a chriw tân o Rosneigr ar ôl 20 munud.

Ffynhonnell y llun, Bodafonpork/Twitter

Dywedodd Mr Parry, sy'n cynrychioli Llangefni ar y cyngor: "Mi fydd 'na gwestiynau yn cael eu gofyn rŵan drwy'r cyngor sir yn bendant. Dwi'n meddwl fod rhaid ailedrych ar y sefyllfa ar Ynys Môn ac efallai yn gyffredinol.

"Roedd 'na drychineb wrth golli'r siop, trychineb wrth golli tua 15 o swyddi ond tasa na fywydau mewn perygl a'r gwasanaeth yn cymryd cymaint o amser i gyrraedd tân mewn tref dydi o ddim yn ddigon da. Mae angen cael atebion."

'Record ardderchog'

Yn ymateb i'r pryderon, mae'r gwasanaeth tân wedi amddiffyn eu hamser ymateb.

Dywedodd y dirprwy Swyddog Tân Richard Fairhead ei bod wedi cymryd 19 munud a 45 eiliad i gyrraedd y digwyddiad, "sydd ddim yn amser anarferol o hir ar gyfer gwasanaeth tân ac achub fel ni sy'n gwasanaethu ardal wledig ac sydd â gweithlu sydd gan fwyaf yn ddiffoddwyr wrth gefn neu ran amser".

"Mae gan orsaf dân Llangefni record ardderchog o fod ar gael i ddigwyddiadau, er nad oedd yn un o'r criwiau oedd wedi'i ddynodi ar gael ar amser y tân ar Stryd yr Eglwys."

"Y realiti yw y gall tân ddigwydd unrhyw amser, unrhyw le a ry'n ni'n wynebu'r sialens ddyddiol o sicrhau ein bod yn gallu gwasanaethu'r ansicrwydd yna i ddiogelu cyhoedd gogledd Cymru.

"Ry'n ni fel gwasanaeth wedi sylweddoli cyfyngiadau'r system diffoddwyr wrth gefn ers amser hir - mae'n broblem ry'n ni'n ei wynebu pob dydd ac mae'n symptom o weithio mewn system sydd bellach ddim yn addas i'w bwrpas."

Ffynhonnell y llun, Paul Brook

Straeon perthnasol