Dedfrydu wyth am helynt protest Gaza yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddigwyddodd yr helynt ar Lôn y Felin yn Nghaerdydd ar 26 Gorffennaf y llynedd

Mae wyth o ddynion wedi'u dedfrydu am eu rhan mewn helynt wrth i brotest heddychlon orymdeithio trwy ganol Caerdydd.

Cafodd Nicholas Carter, 32 oed, John James Williams, 32, Ashan Malik, 57, Daniel Woods, 23, Barry Murphy, 34, Yussef Asad, 28, a Grant Ashcroft, 23, eu dedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd am anhrefn dreisgar.

Fe gafodd Carter, Williams a Murphy eu dedfrydu i flwyddyn o garchar yr un, tra bo Woods ac Ashcroft wedi eu carcharu am ddwy flynedd.

Roedd Daniel Smout, 25 oed o Sir Amwythig, wedi cyfaddef i ffrwgwd yn flaenorol a chafodd ei ddedfrydu i flwyddyn dan glo.

Fe gafodd Malik ei ddedfrydu i flwyddyn o garchar, wedi'i ohirio am ddwy flynedd, a chafodd Asad ei garcharu am ddwy flynedd a hanner.

Cafodd ddau berson eu hanafu wrth i gadeiriau, poteli a gwydrau gael eu taflu wrth i hyd at 3,000 o bobl gymryd rhan yn y brotest ar 26 Gorffennaf 2014.

Taflu gwydrau

Clywodd y llys bod miloedd o bobl, yn cynnwys plant ifanc, yn cymryd rhan yn y brotest heddychlon i godi ymwybyddiaeth am sefyllfa wleidyddol Palesteina pan ddechreuodd yr helynt.

Dau heddwas yn unig oedd wedi eu gyrru i oruchwylio'r orymdaith - rhywbeth gafodd ei feirniadu gan un o fargyfreithwyr yr amddiffyniad.

Wrth i'r protestwyr basio heibio tafarn Walkabout ar Heol yr Eglwys Fair, fe wnaeth Smout, cyn-filwr, daflu gwydr a rhegi ar y dorf wedi i sylwadau am y fyddin ei gorddi.

Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd y dynion eu dedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Mercher

Wedi i'r brotest gyrraedd Lôn y Felin, roedd Carter, o Fargoed, yn yfed y tu allan i dafarn pan daflodd potel i'r dorf, tra bo Williams, hefyd o Fargoed, wedi taflu cadair.

Gwelwyd dyn arall o'r ardal, Ashcroft, yn dal cadair oedd wedi'i daflu ato, a'i daflu yn ôl at y protestwyr.

Clywodd y llys bod Woods, o Gaerffili, wedi taflu cadair i'r dorf wedi iddo gael ei drywanu gan faner un o'r protestwyr.

Gwadu hiliaeth

Fe wnaeth Murphy daro rhywun, a gwelwyd yn chwerthin am yr hyn oedd yn digwydd o'i gwmpas.

Roedd Malik, o Aberdâr, wedi bod yn cymryd rhan yr orymdaith, a chyfaddefodd i daflu cadair i gyfeiriad y tafarndai mewn rhwystredigaeth am yr hyn oedd yn digwydd.

Roedd Asad, o Abertawe, hefyd yn cymryd rhan yn y brotest, ac fe gafodd ei weld yn ymosod rhywun gyda chadair wedi iddo gael ei ddigio gan sylwadau "hiliol" yn ei erbyn.

Clywodd y llys ei fod wedi taflu bwrdd i'r dorf yn ddiweddarach.

Fe wnaeth un dyn anafu ei goes yn ystod yr helynt, tra bo dyn arall wedi gorfod cael llawdriniaeth ar ei lygad wedi iddo gael ei daro gan gadair.

Roedd y diffynyddion wedi gwadu bod yn hiliol a dywedodd pob un eu bod yn edifeiriol.