Cwpwl yn euog o weithred ryw mewn cyngerdd Paloma Faith

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Simon Murphy a Lisanne Beck wedi gwadu'r cyhuddiadau

Mae llys wedi canfod cwpwl yn euog o gymryd rhan mewn gweithred ryw anweddus yng nghyngerdd y gantores Paloma Faith yn Hyde Park, Llundain.

Fe glywodd y llys fod y cwpwl wedi mynd "tu hwnt i ffiniau gweddusrwydd".

Cafodd Lisanne Beck, 47 oed, a'i chariad Simon Murphy, 48 oed o Abertawe, eu ffilmio ar ffôn symudol ar 14 Medi y llynedd.

Dywedodd un llygad-dyst fod rhaid i blentyn gael ei warchod rhag gweld y weithred.

Roedd y cwpwl wedi pledio'n ddi-euog i gyhuddiad o ymddwyn yn anweddus drwy gymryd rhan mewn gweithred ryw yn gyhoeddus.

Dywedodd yr erlynydd ei bod yn ymddangos fod Ms Beck wedi agor trowsus byr ei chymar gan gyflawni gweithred ryw anweddus.

Cafodd swyddogion diogelwch eu galw cyn i'r ddau gael eu hebrwng allan.

Clywodd y llys fod Mr Murphy yn honni nad oedd yn ymwybodol o unrhyw ddigwyddiad ar y pryd.

Dywedodd y barnwr, fod yr achos wedi "costio'n helaeth i'r trethdalwr."

Bydd yn rhaid i'r ddau dalu £1,000 yr un erbyn mis Tachwedd neu gael eu carcharu. Bydd yn rhaid iddynt hefyd dalu £1,750 yr un ar gyfer costau'r llys.

Straeon perthnasol