Achub dau gerddwr o fynydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wikimedia commons

Bu Tîm Achub Mynydd Aberdyfi wrthi tan yr oriau man yn cynorthwyo dau gerddwr aeth ar goll ar Aran Fawddwy nos Fawrth.

Roedd y ddau gerddwr, 21 a 6 oed, yn rhan o deulu o bump o Lundain.

Roedd y grŵp wedi cychwyn am 16:00 o Gwm Cywarch, ond wrth i'r grŵp cyfan fynd ar goll ger y copa aeth y ddau i chwilio am lwybr llai serth i lawr y mynydd.

Cafodd yr alwad frys ei gwneud pan na ddychwelodd y ddau i lawr y dyffryn i ymuno â'r lleill.

Bu'r tîm, gyda chymorth hofrennydd Gwylwyr y Glannau, yn chwilio gan ddefnyddio camera is-goch tan iddyn nhw ddod o hyd i'r ddau am 12:30 fore Mercher.

Llwyddwyd i gael pawb oddi ar y mynydd erbyn 02:00, a dywedodd Graham O'Hanlon o'r tîm:

"Mae pob aelod o'r tîm yn gwerthfawrogi'r awydd i fynd allan ar y mynyddoedd. Ond mae'r mynydd yn gallu bod yn amgylchedd caled a byddwn yn argymell yn gryf y dylai pobl gymryd cyfrifoldeb am eu diogelwch eu hunain drwy fynd â chyfarpar priodol gyda nhw.

"Mae hynny'n cynnwys dillad addas, bwyd a dŵr ac wrth gwrs map a chwmpawd. Byddai offer syml fel tortsh neu chwiban wedi golygu datrys y sefyllfa yma yn gyflym iawn."