Newidiadau bysiau'n 'anodd' i'r deillion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, jaggery/geograph

Mae newidiadau i wasanaethau bysiau yng Nghaerdydd wedi bod yn "anodd a pheryglus" i bobl sydd yn ddall neu'n rhanol ddall, yn ôl rhybudd gan un elusen.

Maer brif orsaf fysiau wedi ei chau er mwyn paratoi at ddatblygiad sylweddol newydd ar y safle.

Dywedodd elusen RNIB Cymru fod newidiadau i leoliadau ble roedd bysiau yn dechrau a gorffen eu taith wedi achosi problemau.

Dywedodd Cyngor Caerdydd fod bwriad i gyflwyno 'mapiau cyffwrdd' a disgrifiadau sain o gwmpas y ddinas.

Yn ôl cyfarwyddwr yr elusen Ceri Jackson, roedd yn "hanfodol" fod trefniadau dros dro yn rhai ymarferol.

"Os ydych chi'n ddall neu'n rhanol ddall, mae cael gafael ar fws yn gallu bod yn unig ffordd o gludiant. Nid oes ganddo chi ddewis", meddai wrth BBC Radio Wales.

"Rydym yn clywed gan ein haelodau sy'n dod yma, maen nhw'n cael eu gollwng mewn gwahanol ardaloedd o Gaerdydd...ac nid ydynt yn gwybod ble maen nhw. Mae'n eithaf anodd mewn gwirionedd.

"Fe all fod yn eithaf peryglus wedyn i'r person yna fynd o A i B".

Ychwanegodd y cyngor ei fod wedi bod yn gweithio gyda RNIB Cymru, Guide Dogs Cymru a Sefydliad y Deillion Caerdydd ar y materion hyn ers mis Gorffennaf.