Darganfod caiac yn y môr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl i gaiac gael ei ddarganfod yn arnofio oddi ar arfordir Abertawe ddydd Mercher.

Roedd Gwylwyr y Glannau a hofrennydd yr Awyrlu'n chwilio am berchennog y caiac yn y môr ar ôl iddo gael ei ddarganfod am 20:00.

Ynddo roedd siacedi achub, rhwyfau ac eitemau eraill.

Fe wnaeth hofrennydd yr heddlu chwilio'r ardal unwaith eto fore Iau.

Dywedodd yr Arolygydd Dean Thomas o Heddlu De Cymru: "Nid yw'r gwaith chwilio wedi dod o hyd i neb yn neu ger y dŵr ac nid ydym wedi derbyn unrhyw adroddiadau fod unrhyw un ar goll ...

"Rydyn ni'n apelio ar unrhyw un sy'n adnabod y caiac i gysylltu er mwyn i ni gadarnhau nad oes neb wedi cael unrhyw niwed."

Gall unrhyw un sydd gyda gwybodaeth gysylltu gyda'r heddlu drwy ffonio 101 a defnyddio'r cyfeirnod 1500295211.

Ffynhonnell y llun, Arall