BBC Cymru Fyw

Ystyried cau llwybr dros bont yng Ngwynedd

Published
image copyrightWales News Service
Fe allai cerddwyr wynebu taith ychwanegol o 16 milltir os bydd llwybr troed ar bont reilffordd hanesyddol dros aber afon yng Ngwynedd yn cau i wneud arbedion o £30,000.
Mae Cyngor Gwynedd yn ystyried rhoi'r gorau i ariannu llwybr cerdded ar bont Fictorianaidd Abermaw, neu'r Bermo, sydd hefyd yn cludo trenau i bentref Fairbourne.
Mae'r llwybr i gerddwyr ar y bont yn rhan o Llwybr Arfordir Cymru dros aber yr afon Mawddach.
Fel rhan o doriadau arfaethedig o £9m i'w gyllideb, mae Cyngor Gwynedd yn ystyried peidio ag ariannu'r llwybr fel un opsiwn.
"Mae'n atyniad pwysig iawn i dwristiaid ac yn ddarn hanfodol o'r isadeiledd lleol", meddai Quentin Grimley, sydd yn swyddog Llwybr Arfordir Cymru gyda Chyfoeth Naturiol Cymru.
"Rydym mewn trafodaethau gyda Chyngor Gwynedd am bwysigrwydd y bont yn aros ar agor i gerddwyr a beicwyr."
Network Rail sydd yn berchen ar y bont ac mae'r cyngor yn talu £30,800 tuag at gostau cynnal a chadw'r llwybr yn flynyddol.
Y llynedd roedd 100,000 o bobl wedi cerdded ar hyd Llwybr Mawddach sydd yn rhan o'r llwybr arfordirol.
image copyrightArall
Heb fynediad i'r bont, byddai taith o amgylch yr afon Mawddach yn golygu dilyn aber yr afon yn ôl yr holl ffordd i Ddolgellau, ac yna'n ôl i gyfeiriad y môr - sydd yn daith o 16 milltir.
Dywedodd Cyngor Gwynedd nad oedd ganddo "unrhyw ddewis" ond ystyried cwtogi'r cyllid ar gyfer y bont fel rhan o arbedion ehangach sydd angen eu gwneud erbyn 2016.
Ond dim ond un awgrym oedd y cynnig hwn yn ôl yr awdurdod, ac roedd yn rhan o "restr hir o gynnigion posib" fydd yn mynd gerbron ymgynghoriad y cyhoedd yn yr hydref.
"Ynghyd â'r broses yma, mae'r cyngor mewn trafodaethau cychwynol gyda Network Rail ynglŷn â cheisio dod o hyd i ateb parhaol i'r mater hwn fel rhan o drafodaethau ehangach gyda Network Rail am waith cynnal a chadw sydd angen ei wneud ar y bont", meddai swyddog o Gyngor Gwynedd.