BBC Cymru Fyw

Digwyddiad yn hyrwyddo'r diwydiant ffermio yng Nghymru

Published
image captionMae ffermwyr wedi bod yn protestio
Fe fydd digwyddiad yng Nghaerdydd ddydd Gwener i hyrwyddo'r diwydiant ffermio yng Nghymru.
Dywedodd undeb yr NFU yng Nghymru y byddai aelodau'n dosbarthu taflenni sy'n esbonio sut y gall y cyhoedd gefnogi cynnyrch o Gymru.
Hefyd bydd sesiynau blasu cig oen, cawsiau a llefrith Cymreig.
Dywedodd John Davies, dirprwy lywydd yr undeb, eu bod am greu delwedd gadarnhaol o ffermio ac esbonio'r problemau sy'n wynebu'r diwydiant.
Yn Aberystwyth ddydd Iau cynhaliodd Undeb Amaethwyr Cymru gyfarfod arbennig er mwyn trafod y camau nesa.

'Ymgyrch arbennig'

Dywedodd y llywydd Glyn Roberts: "Fe fyddwn yn lansio ymgyrch arbennig fydd yn tynnu sylw at broblemau'r diwydiant ac yn anelu at berswadio'r cyhoedd i gefnogi cynnyrch o Gymru.
"O fewn wythnosau fe fyddwn ni'n trafod â chyrff y diwydiant, y llywodraeth a manwerthwyr ac yn anelu at wella sefyllfa ein haelodau ni."
Yr wythnos hon roedd ffermwyr o Gymru mewn "uwch-gynhadledd argyfwng" ac yn rhybuddio bod y pris maen nhw'n ei dderbyn am eu hŵyn wedi cyrraedd lefelau difrifol o isel.
Maen nhw wedi honni bod y ganran o gig oen cartref sy'n cael ei gwerthu yn y siopau wedi gostwng o 60% i 50% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Dywedodd yr archfarchnadoedd eu bod am i gwsmeriaid gael cynnyrch o safon uchel sydd hefyd yn fforddiadwy.